LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay38 
 Hôm qua428
 Tuần này38 
 Tất cả373405 
IP: 18.210.23.15
 

Xây dựng ngành
Quy định về xung đột lợi ích trong đấu tranh phòng, chống nhũng
(Cập nhật: 08/07/2019)
 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã bổ sung quy định về kiểm soát xung đột lợi ích (Điều 23) vào trong nhóm thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo khoản 8, Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 giải thích khái niệm: "Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động không đúng dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ".

Ngày 01 tháng 7 năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2019), theo đó người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình;

2. Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

3. Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

4. Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác;

5. Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu;

6. Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước;

7. Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó;

8. Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình;

9. Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi.

Ngoài ra, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đã quy định về các biện pháp để kiểm soát xung đột lợi ích như: quy định thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích; việc xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích; việc giám sát, tạm đình chỉ, đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích, về áp dụng pháp luật khác về kiểm soát xung đột lợi ích./.

                                                                                                      Nguyễn Mạnh Tuấn (giới thiệu)
Phòng 15 - VKSND tỉnh

 
Các bài liên quan
Công bố Quyết định thanh tra tại Viện KSND huyện Kinh Môn (05/07/2019)
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linh sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019 (05/07/2019)
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ VKSND tỉnh sơ kết và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (04/07/2019)
Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (26/06/2019)
Một số giải pháp trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở (05/06/2019)
 
Quay lạiXem tiếp