LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1061 
 Hôm qua1170
 Tuần này7568 
 Tất cả582027 
IP: 3.228.220.31
 

Xây dựng ngành
Mục tiêu Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030
(Cập nhật: 27/11/2019)
 

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030", theo đó mục tiêu phấn đấu tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  từng giai đoạn như sau:

1. Đến hết năm 2025:

- 50% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

- 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

- 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

2. Đến hết năm 2030:

- 60% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương dương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

- 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

- 30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành./.

                                                                                                         Nguyễn Mạnh Tuấn, Phòng 15 (giới thiệu)
 
Các bài liên quan
Ban Nội chính làm việc với Viện KSND tỉnh (20/11/2019)
Viện KSND thị xã Kinh Môn: Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ (20/11/2019)
Viện KSND huyện Cẩm Giàng kiến nghị phòng ngừa trong lĩnh vức hôn nhân và gia đình (20/11/2019)
Viện KSND huyện Ninh Giang thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019 (18/11/2019)
VKSND huyện Nam Sách với nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm (11/11/2019)
 
Quay lạiXem tiếp