LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay593 
 Hôm qua752
 Tuần này4002 
 Tất cả249046 
IP: 34.207.82.217
 

Lịch làm việc của Lãnh đạo VKS
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 5/11/2018 đến ngày 9/11/2018
(Cập nhật: 07/11/2018)
 

THỨ HAI, ngày 5/11/2018

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng:dự họp tại Sở Tư pháp tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 6/11/2018

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 7/11/2018

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 8/11/2018

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 9/11/2018

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều:Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

- Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan


 
Các bài liên quan
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018 (30/10/2018)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018 (22/10/2018)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 (15/10/2018)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 8/10/2018 đến ngày 12/10/2018 (08/10/2018)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 01/10/2018 đến ngày 5/10/2018 (01/10/2018)
 
Quay lạiXem tiếp