LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay340 
 Hôm qua703
 Tuần này3239 
 Tất cả548110 
IP: 3.81.28.10
 

Giới thiệu
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế
(Cập nhật: 20/07/2018)
 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Kiểm sát Hải Dương luôn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quan tâm, chú trọng, nhất là từ khi triển khai thực hiện Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020”; các Chỉ thị, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ đột phá hằng năm, gắn với công tác quản lý cán bộ. Chú trọng cả đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa các theo các tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn theo chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

 Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu do Viện KSND tỉnh Hải Dương
 phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thực hiện

Thứ nhất, về đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện chức danh theo vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý: đã thực hiện nghiêm túc việc chọn cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, đào tạo cao cấp chính trị, trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, kiến thức an ninh - quốc phòng tại cơ sở đào tạo của Đảng, của Ngành và địa phương theo các kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cấp ủy địa phương, cơ bản đến nay đội ngũ công chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo chức danh vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo, quản lý. Toàn ngành hiện nay có 181 công chức nghiệp vụ kiểm sát, về trình độ chuyên môn có 29 Thạc sỹ (16,02%), 152 Cử nhân Luật (83,98%), 100% Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; về trình độ lý luận chính trị có 37 người có trình độ cao cấp (20,44%), 86 người có trình độ trung cấp (47,51%); về quản lý Nhà nước: 02 người được bồi dưỡng chương trình chuyên viên cao cấp (1,10%), 49 người được bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính (27,07%); cơ bản cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được được bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng. Hiện có 04 người đang học cao cấp lý luận chính trị, 09 người đang học trung cấp lý luận chính trị.

Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, chủ yếu thông qua hình thức đào tạo tại chỗ thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ mở tại địa phương và các biện pháp khác, như:

Phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu 06 đạo luật về tư pháp và 02 Nghị quyết của Quốc hội khóa 13 về tư pháp. Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng lấy lời khai, hỏi cung bị can, khám nghiệm hiện trường, tử thi các vụ tai nạn giao thông, kỹ năng thu thập dấu vết, phương tiện, dữ liệu điện tử; kỹ năng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Sở Thông tin và truyền thông Hải Dương mở 4 lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.

 Đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu tại
Hội nghị Tập huấn chuyên sâu các đạo luật, nghị quyết về tư pháp

Tổ chức 2 cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015”, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015”. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng các chuyên đề tập huấn, rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ để tổ chức tập huấn tại các hội nghị giao ban 2 cấp (theo hình thức trực tuyến); năm 2018, đã đổi mới trong công tác xây dựng chuyên đề tập huấn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đặt bài mang tính bắt buộc đối với tất cả các công chức có trình độ Thạc sỹ Luật, nội dung yêu cầu của chuyên đề mang tính thực tiễn công tác của địa phương. Từ năm 2016 đến nay đã phối hợp với Tòa án hai cấp tổ chức 707 phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính để rút kinh nghiệm về kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, trong đó có 03 phiên tòa được truyền hình trực tuyến đến tất các điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp.

Nhằm đánh giá đúng kiến thức của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên trong việc thực hiện các quy định, quy chế công tác nghiệp vụ, từ đó có các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ cũng như tạo ra phong trào tự nghiên cứu, học tập các quy chế nghiệp vụ của đội ngũ công chức để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra kiến thức về các quy chế, quy định về công tác nghiệp vụ đối với 100% Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên nghiệp vụ (hiện đang thực hiện).

Cùng với các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Với các biện pháp, giải pháp nêu trên, đội ngũ công chức ngành Kiểm sát Hải Dương cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hằng năm đã giải quyết hàng nghìn vụ án hình sự, kiểm sát giải quyết hàng nghìn vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, việc thi hành án hình sự, dân sự… không để xảy ra oan, sai, không có trường hợp phải đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội, các kháng nghị, kiến nghị được chấp nhận và tiếp thu đạt tỷ lệ cao. Liên tục trong nhiều năm qua, ngành Kiểm sát Hải Dương đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (năm 2017); nhiều tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua hằng năm, được tặng bằng khen, giấy khen trong các đợt thi đua ngắn hạn.

Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong thời gian tới, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chọn cử cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hằng năm theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng và an ninh, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, về ngoại ngữ… theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng, viên chức; tiếp tục phối hợp mở tại địa phương các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng bắt buộc 5 ngày/ năm; xây dựng các chuyên đề tập huấn, rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính để rút kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế./.

                                                                                                       Phạm Văn Quang
Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương
 
Các bài liên quan
Một số kết quả đạt được trong thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát Hải Dương (29/08/2016)
Phát huy truyền thống, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh (22/07/2016)
Văn phòng tổng hợp-56 năm một chặng đường phát triển (22/07/2016)
VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 (23/06/2016)
VIỆN KIỂM SÁT TỈNH HẢI DƯƠNG: Tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh KSVTC, KSVSC (10/06/2016)
 
Quay lạiXem tiếp