LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay891 
 Hôm qua1170
 Tuần này7398 
 Tất cả581857 
IP: 3.228.220.31
 

Giới thiệu
Văn phòng tổng hợp-56 năm một chặng đường phát triển
(Cập nhật: 22/07/2016)
 
Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của Ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Văn phòng trong giai đoạn mới thành lập, là một bộ phận nhỏ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương với biên chế 01 đồng chí vừa phụ trách bộ phận vừa là cán bộ. Tháng 3 năm 1968 Viện KSND tỉnh Hải Hưng được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Viện KSND tỉnh Hải Dương và Viện KSND tỉnh Hưng Yên, thời điểm này ngoài chức năng tham mưu, tổng hợp và chức năng hậu cần, Văn phòng còn có chức năng làm công tác tổ chức. Những năm tháng tiếp theo, biên chế của Văn phòng dần được bổ sung bảo đảm cho hoạt động phục vụ Ngành ở địa phương, đồng thời tổ chức bộ máy không ngừng thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn. Năm 1975, đất nước ta được thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, ngành Kiểm sát được tổ chức và hoạt động trên phạm vi cả nước. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, ngành Kiểm sát đổi mới và kiện toàn về tổ chức, cấp tỉnh thành lập các tổ nghiệp vụ tương ứng với từng khâu công tác; lúc này công tác tổ chức được tách ra khỏi văn phòng. Thực hiện Luật tổ chức Viện KSND năm 1981 và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Viện KSND tối cao chỉ đạo các Viện KSND tỉnh thành lập các phòng nghiệp vụ, đầu năm 1982, đơn vị Văn phòng tổng hợp được thành lập, lúc này Văn phòng bao gồm cả công tác thống kê. Tháng 4/2003 bộ phận Thống kê tách ra khỏi Văn phòng tổng hợp và cũng từ đó đến nay Văn phòng trở về với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp và hành chính quản trị. Giai đoạn này, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và con người nhưng công tác văn phòng đã có nhiều đóng góp  vào thành tích chung của Viện KSND tỉnh Hải Dương. 

Ảnh: Tập thể Văn phòng tổng hợp
 
Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ:
Đồng chí Lã Thị Kim Đào, phụ trách bộ phận Văn phòng-Tổ chức từ 1961 đến tháng 3 năm 1968.
Các đồng chí Nguyễn Đàng, Lê Văn Thuận, Nguyễn Kim Sơn phụ trách bộ phận Văn phòng-Tổ chức từ 1968 đến 1975.
Đồng chí Nguyễn Hồng Nghinh, Chánh Văn phòng từ 1976-1980
Đồng chí Phan Văn Chương, Chánh Văn phòng từ 1980-1981
Đồng chí Phạm Văn Chu, Chánh Văn phòng từ 1981-1985
Đồng chí Trịnh Đăng Huy, Chánh Văn phòng từ 1985-1989
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chánh Văn phòng từ 1989-1994
Đồng chí Phạm Đức Cương, Chánh Văn phòng từ 1994-1996
Đồng chí Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng từ 1996-2002
Đồng chí Phạm Văn Quang, Chánh Văn phòng từ 2003-2005
Đồng chí Vũ Đình Thưởng, Chánh Văn phòng từ 2005-2010
Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Chánh Văn phòng từ 2010-2012
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Chánh Văn phòng từ 2012 đến nay
Hiện tại tổng số công chức, nhân viên của Văn phòng tổng hợp là 19 người, gồm 01 Kiểm sát viên trung cấp, 03 Kiểm sát viên sơ cấp, 2 chuyên viên và 13 công chức, nhân viên khác làm các công việc văn thư, kế toán, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ, phục vụ.
Văn phòng tổng hợp chịu sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương, có trách nhiệm tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công; công tác hậu cần nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nhiệm vụ do Viện trưởng VKSND tối cao và Tỉnh ủy Hải Dương giao.
Với chức năng, nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian qua Văn phòng tổng hợp đã thực hiện đạt kết quả trên các mặt công tác như:
- Về công tác tổng hợp, thi đua: Đã tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Viện trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ hàng năm; các loại báo cáo tổng hợp theo quy định của ngành, báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo sơ kết và các báo cáo tổng kết. Các loại báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Viện kiểm sát tối cao, của Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh…đã tham mưu cho lãnh đạo Viện nhiều biện pháp, giải pháp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của các đơn vị hai cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ như: công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ hàng năm, đổi mới trong việc tổ chức hội nghị, cuộc họp đặc biệt là giao ban hai cấp; tham mưu xây dựng bảng chấm điểm thi đua và đề xuất thi đua đảm bảo khách quan, công bằng, khoa học. Ngoài ra còn tham mưu cho lãnh đạo Viện VKSND tỉnh trong công tác phối hợp với các cơ quan đạt hiệu quả tốt như phối hợp với Công an, Toà án, Mặt trận tổ quốc tỉnh và đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị hai cấp thực hiện. Tham mưu ban hành nhiều kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc công an tỉnh về phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm…không ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác như việc sử dụng phần mềm Microsoft office vào theo dõi thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, thời hạn điều tra, truy tố của Viện kiểm sát; sử dụng phần mềm Microsoft office vào trong công tác tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo, sử dụng phần mềm quản lý công văn, xây dựng và sử dụng phần mềm quản lý hồ lưu trữ …
- Về hành chính quản trị: Đơn vị đã thực hiện tốt việc tham mưu cho lãnh đạo Viện trong việc phân bổ kinh phí hoạt động cho Viện kiểm sát cấp huyện đúng quy định; đảm bảo kinh phí đầy đủ, kịp thời cho cán bộ công chức đi công tác, hội nghị, học tập ở các nơi theo đúng chế độ. Thực hiện tốt Luật ngân sách, tham mưu thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí , ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm thực hiện tốt việc tự chủ trong sử dụng kinh phí, đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ cho công chức và người lao động, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của công chức và người lao động… góp phần tăng thu nhập cho cán bộ công chức của Viện kiểm sát tỉnh. Phục vụ tốt các cuộc Hội nghị, tập huấn trong ngành, đảm bảo chu đáo cho các đại biểu trong thời gian hội nghị. Thực hiện tốt việc phục vụ các đoàn kiểm tra, công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cũng như các đoàn khách của các địa phương và ngành khác đến tham quan, giao lưu, công tác…Quản lý tốt số đầu xe hiện có, phục vụ kịp thời công tác của lãnh đạo Viện và đơn vị, đảm bảo an toàn trong tất cả các chuyến đi. Tổ chức tốt việc trực bảo vệ cơ quan không để xảy ra mất mát, cháy nổ; giữ gìn vệ sinh cơ quan xanh, sạch, đẹp hàng năm đều đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa.
- Về công tác văn thư, lưu trữ đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt theo quy định của Chính phủ và của Ngành. Quản lý, xử lý văn bản đi đến đầy đủ, kịp thời qua hệ thống mạng nội bộ; thực hiện việc scan văn bản chỉ đạo của ngành trên Thư viện văn bản để các đơn vị trong toàn ngành khai thác, sử dụng, không in, sao ra văn bản giấy, tiết kiệm được nhiều kinh phí cho đơn vị; giữ gìn tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với công tác văn thư theo quy định của ngành. Thực hiện công tác lưu trữ đơn vị thường xuyên chỉnh lý tài liệu lưu trữ hiện hành và tài liệu lịch sử nộp lưu trữ định kỳ hàng năm, phục vụ tốt các yêu cầu tra cứu của các cơ quan, ban ngành bạn về những hồ sơ, tài liệu trước đây. Đặc biệt đã nghiên cứu, xây dựng được phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ trong ngành Kiểm sát Hải Dương phục vụ có hiệu quả công tác lưu trữ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác lưu trữ ở đơn vị hai cấp. Qua các đợt kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ của Viện KSND tối cao và Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh, đơn vị đều được đánh giá cao.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổng hợp và hành chính quản trị, Văn phòng tổng hợp còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền như:  Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong việc xây dựng, triển khai các Kế hoạch công tác tuyên truyền hàng năm đảm bảo đúng trọng tâm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tuyên truyền Viện KSND tối cao và cơ quan chuyên môn của UBDN tỉnh; phối hợp và duy trì hoạt động có hiệu quả Trang tin điện tử Viện KSND tỉnh; tham mưu xây dựng các phóng sự để tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của ngành trên Báo Hải Dương và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hải Dương. Là đơn vị nhiều năm liền luôn đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn ngành Kiểm sát Hải Dương.  
Với những thành tích xuất sắc nêu trên, Văn phòng tổng hợp đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 1996, Từ năm 1992 đến năm 2001, 2004-2005, 2012-2015 Văn phòng tổng hợp luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong đó năm 2001 được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua tập thể dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều năm liền tập thể và nhiều cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen và Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen; Phát huy những thành tích đã được được, năm 2016, lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể công chức, nhân viên trong đơn vị quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ đã được đề ra trong Kế hoạch, Chương trình công tác và có những hoạt động thi đua thiết thực để hướng tới chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Viện kiểm sát nhân dân 26/7/1960-26/7/2016./. 
 
Các bài liên quan
VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 (23/06/2016)
VIỆN KIỂM SÁT TỈNH HẢI DƯƠNG: Tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh KSVTC, KSVSC (10/06/2016)
Danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hải Dương khóa XVI (06/05/2016)
Công bố danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (06/05/2016)
VKSND huyện Cẩm Giàng, chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành (27/07/2015)
 
Quay lạiXem tiếp