LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay297 
 Hôm qua1242
 Tuần này2586 
 Tất cả505644 
IP: 18.204.227.117
 

Văn hóa - Văn nghệ - Thế thao
Kỉ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
(Cập nhật: 10/05/2019)
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tên thật là Nguyễn SinhCung sinh ra ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình nhànho yêu nước. Người sinh ra và lớn lên ở một địa phương có truyền thống yêu nước,anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộcủa thực dân Pháp, Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào dưới xiềng xíchthực dân, phong kiến. Xuất phát từ lòng yêu nước, năm 1911 Nguyễn Ái Quốc đã rađi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, chonước. Người bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát,nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới.Vì thế, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếulịch sử và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộcgắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người.


Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Tháng 12 năm 1920, Người tham gia hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Cũng từ đây, Người tích cực chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Sự đúng đắn ngay từ đầu của tư tưởng, đường lối cách mạng Việt Nam do Hồ Chí Minh vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định và chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện dần, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám năm l945 thắng lợi. Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I (năm 1946) đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đập tan âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng. Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng.

Để tưởng nhớ công ơn của Bác, tháng 5 lịch sử, cả nước ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Là lãnh tụ tối cao, nhưng Bác Hồ luôn gần gũi nhân dân. Tuy Bác đã đi xa, nhưng mỗi người dân Việt Nam, bạn bè của nhân dân Việt Nam đều cùng chung một tình cảm: Bác Hồ không mất. Bác Hồ vẫn đời đời sống cùng non sông, đất nước và bạn bè khắp nơi. Vì vậy, vẫn như có Bác Hồ, hằng năm tới dịp tháng 5 là toàn thể nhân dân ở khắp các miền quê Việt Nam, và cả bạn bè năm châu vẫn nô nức tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Bác Hồ. Ôn lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Người trong dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người, sẽ là dịp chúng ta soi chung tấm gương lớn, gương mẫu, học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

                                                                                                  Lê Thị Thu Thanh (tổng hợp, sưu tầm)
VKS TP Hải Dương
 
Các bài liên quan
Những đóng góp nổi bật của đoàn 559 - Bộ đội trường sơn, đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế vẻ vang (10/05/2019)
Đại học Sao Đỏ - Niềm tự hào sân chơi Robocon (10/05/2019)
Sự ra đời, phát triển của Đoàn 559 - Bộ đội trường sơn và đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (08/05/2019)
Vài nét về cuộc thi “Sáng tạo Robot - Robocon” (06/05/2019)
50 năm thực hiện di chúc của Bác (06/05/2019)
 
Quay lạiXem tiếp