LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay537 
 Hôm qua752
 Tuần này3946 
 Tất cả248990 
IP: 34.207.82.217
 

Trao đổi nghiệp vụ và chính sách pháp luật
Cần có hướng dẫn áp dụng tội chứa mại dâm, quy định tại Điều 327 khoản 2 điểm c BLHS 2015
(Cập nhật: 26/09/2018)
 

Điều 327 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (BLHS) quy định Tội chứa mại dâm; Về hình phạt chính: hình phạt thấp nhất là 01 năm tù (khoản 1), cao nhất là tù chung thân (khoản 4); Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như thế nào là chứa mại dâm?  Khoản 1 Điều 327 quy định: Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm; không quy định hành vi nào là hành vi chứa mại dâm.

Điều 3 Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về phòng, chống mại dâm: 1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.3. Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm. 4. Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm;

Điều 3 Nghị định 178/2004 ngày 15/10/2004, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng chống mại dâm Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm, quy định tại khoản 4 Điều 3 của Pháp lệnh là hành vi của tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm;

Điều 327 khoản 2 quy định: 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Cưỡng bức mại dâm; c) Phạm tội 02 lần trở lên;  d) Chứa mại dâm 04 người trở lên; đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; h) Tái phạm nguy hiểm.

Việc áp dụng các tình tiết: Có tổ chức; Cưỡng bức mại dâm; Phạm tội 02 lần trở lên;  Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Tái phạm nguy hiểm là không khó, vì nội dung này đã được hướng dẫn giải thích tại Pháp lệnh, Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Nhưng khi nào thì áp dụng tình tiết định khung quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Chứa mại dâm 04 người trở lên

Ví dụ: Hồi 22h ngày 01/8/2018 Tổ công tác của Công an huyện X, phát hiện tại 02 phòng của nhà nghỉ do Nguyễn Văn A làm chủ, có 02 đôi nam nữ (anh C- chị D; anh Y- chị Z), đang mua bán dâm; Nguyễn Văn A khai nhận thu tiền của anh C cho chị D và chị Z bán dâm cho anh C và anh Y. Nguyễn Văn A bị khởi tố bị can về tội chứa mại dâm. Có hai quan điểm:

Quan điểm thứ nhất: 04 người trở lên bao gồm cả người mua dâm và người bán dâm, có thể 2 nam, 2 nữ (2 đôi), có thể 1 nam 3 nữ, có thể 3 nam 1 nữ; quan điểm này căn cứ điểm 3 Điều 3 Pháp lệnh số 10 Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm.

Quan điểm thứ hai 04 người trở lên chỉ tính người bán dâm, không phân biệt giới tính người bán dâm; quan điểm này căn cứ điểm 4 Điều 3 Pháp lệnh số 10 Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm; đồng thời đối chiếu tiết b điểm 4.2 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP  Không coi là phạm tội nhiều lần trong các trường hợp sau đây: Chứa mại dâm nhiều người (một nhóm) cùng đến mua bán dâm, nhưng chỉ một người trong số họ hoặc một số người trong số họ hoặc tất cả họ cùng nhau thỏa thuận đứng ra giao dịch với người chứa mại dâm để trả tiền thuê địa điểm, phương tiện một lần và việc mua bán dâm diễn ra trong cùng một khoảng thời gian.

Quan điểm thứ hai phù hợp lý luận và thực tiễn, bởi Pháp lệnh phòng chống mại dâm hiện hành, quy định những biện pháp xử lý rất nghiêm khắc đối với người chứa mại dâm, môi giới mại dâm, người bán dâm; người bán dâm có thể do nhiều nguyên nhân, lần đầu… nhưng thông thường họ là người sử dụng việc bán dâm làm nguồn sống và người chứa mại dâm, sử dụng địa điểm do mình đang có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt để hoạt động mại dâm; Quan hệ Chủ chứa- Người bán dâm là chặt chẽ, cộng sinh, gây mất trật tự xã hội; Hiện nay, nhà nước ta đang đặt vấn đề sửa đổi Pháp lệnh phòng chống mại dâm, theo đó người mua dâm sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn; Mặt khác thực tiễn xử lý những vụ án Chứa mại dâm, vẫn áp dụng Nghị quyết 01/2006;

Từ phân tích trên, chúng tôi cho rằng khi chưa có hướng dẫn, giải thích của Cơ quan có thẩm quyền, cần áp dụng nguyên tắc có lợi khi xử lý đối với người bị khởi tố về tội chứa mại dâm, theo đó chỉ tính Chứa 04 người bán dâm trở lên mới bị xử lý theo điểm d khoản 2 Điều 327 BLHS;

                                                                                         Nguyễn Quang Trung
Phòng 7 
VKSND tỉnh Hải Dương
 
Các bài liên quan
Một số quy định cần hướng dẫn khi thực hiện chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện (07/09/2018)
Cần thống nhất cách hiểu thời điểm xác định "người dưới 18 tuổi bị kết án"Cần thống nhất cách hiểu thời điểm xác định "người dưới 18 tuổi bị kết án" (28/08/2018)
Vướng mắc khi nghiên cứu thực hiện Điều 134 và 260 BLHS (03/08/2018)
Hành vi trái pháp luật quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự (30/07/2018)
Kỹ năng kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ công an huyện (30/07/2018)
 
Quay lạiXem tiếp