LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay709 
 Hôm qua1194
 Tuần này4192 
 Tất cả507250 
IP: 3.231.220.225
 

Trao đổi nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luật
Mục tiêu và lộ trình thực hiện của Đề án thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can
(Cập nhật: 16/09/2019)
 

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1172/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ Luật Tố tụng  hình sự năm 2015, trong đó đã đề ra mục tiêu và lộ trình thực hiện như sau:

Mục tiêu tổng quát của Đề án: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Đề án đề ra 4 mục tiêu cụ thể: (1) Tổ chức thực hiện quy định của Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP đến các cán bộ có liên quan việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can (như cán bộ kỹ thuật của lực lượng hồ sơ, điều tra viên, cán bộ thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam…); (2) Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác hỏi cung bị can trong hoạt động tố tụng hình sự; (3) Xây dựng bộ máy, cán bộ; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ để thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can; (4) Xây dựng lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với bộ, cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

Về lộ trình thực hiện: Năm 2019, hoàn thành Đề án tổng thể và triển khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc./.

                                                                                                          Nguyễn Mạnh Tuấn, Phòng 15 (giới thiệu)
 
Các bài liên quan
Quy trình đột xuất kiểm sát Nhà tạm giữ (13/09/2019)
Một số vướng mắc của Bộ luật hình sự năm 2015 (29/08/2019)
Tìm hiểu về vấn đề giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại Bộ luật dân sự (21/08/2019)
Tòa án nhân dân cấp nào có Thẩm quyền xét xử sơ thẩm? (20/08/2019)
Một số giải pháp để triển khai thực hiện quy định về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội trong giai đoạn truy tố (06/08/2019)
 
Quay lạiXem tiếp