LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay580 
 Hôm qua752
 Tuần này3989 
 Tất cả249033 
IP: 34.207.82.217
 

Xây dựng ngành
Một số nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
(Cập nhật: 08/11/2018)
 

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, theo đó Chính phủ đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền: trong đó công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, tập trung vào nội dung xây dưng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Thứ hai, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ: tập trung sửa đổi, bổ sung các luật, như Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương…; sửa đổi, xây dựng mới 05 Nghị định của Chính phủ quy định về công tác tuyển dụng, nâng ngạch, hợp đồng một số loại công việc, về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động đối với công chức, viên chức, về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, về đánh giá và phân loại đối với công chức, viên chức…

Thứ ba, xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút, trong dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: việc thu hút, trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài; quy định khung cơ chế chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm…

Thứ tư, xây dựng chính sách nhà ở đối với cán bộ: sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở theo hướng Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở để cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp lực lưỡng vũ trang được mua, thuê, thuê mua.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức chạy quyền: rà soát đội ngũ cán bộ để xác định các đối tượng đáp ứng được các tiêu chuẩn về phầm chất chính trị, đạo đức, uy tín, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng…; xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ ở từng cấp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm trên cơ sở lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sách với chức danh tương đương; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm"./.

                                                                                                     

Nguyễn Mạnh Tuấn (giới thiệu)
Phòng 15 - VKSND tỉnh


 
Các bài liên quan
Khung tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm (02/11/2018)
Phân biệt giữa kiểm tra và giám sát của Đảng (12/10/2018)
Truyền thống 70 năm Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018) (05/10/2018)
Viện KSND huyện Thanh Hà kết nạp đảng viên mới (20/09/2018)
Chi bộ VKSND huyện Thanh Miện trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho Đảng viên (07/09/2018)
 
Quay lạiXem tiếp