LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay47 
 Hôm qua604
 Tuần này944 
 Tất cả301927 
IP: 34.238.194.166
 

Xây dựng ngành
Một số giải pháp trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở
(Cập nhật: 05/06/2019)
 
 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Về xây dựng, chỉnhđốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưtưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểuhiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nộibộ, đã đề ra nhiều nhóm giải pháp thực hiện. Đểthực hiện tốt công tác phòng, chống suy thoái về tưtưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ,đảng viên ở cơ sở thì vai trò của bí thư chi bộ cựckỳ quan trọng. Để phát huy vai trò của bí thư chi bộ,cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cầnchú trọng một số nội dung sau:

Một là, thực hiện nghiêm túc các quy định về nêugương để phát huy vai trò gương mẫu trong việc rènluyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tácphong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên.

Bí thư chi bộ phải thực sự gương mẫu. Gương mẫu mọilúc, mọi nơi, ở cơ quan, đơn vị và ở khu dân cư nơicư trú. Gương mẫu trong việc chấp hành đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước, gương mẫu trong việc chấp hành các quy chế, quyđịnh của Ngành, gương mẫu trong thực hiện chức trách,nhiệm vụ. Luôn kiên định lập trường cách mạng, bảovệ Đảng, chế độ. Bí thư chi bộ phải thực sự làđầu mối tạo sự đoàn kết, nhất trí trong chi bộ, sựthống nhất và gắn kết giữa các đảng viên, giữa chibộ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nhằm tránh sựchia bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ, chốngđối trong nội bộ chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thểchính trị - xã hội.

Khi bí thư chi bộ thực sự hết lòng vì công việc, gươngmẫu, trách nhiệm, công tâm, khách quan, lại có năng lựcquản lý giỏi, kiên quyết đấu tranh thì chắc chắn hiệntượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng rất khó xảy ra,nếu có xảy ra thì sớm được phát hiện và xử lýnghiêm khắc, triệt để. Người bí thư chi bộ có đạođức, lối sống trong sáng, lành mạnh, kiên quyết đấutranh chống thói cá nhân, ích kỷ, ham chơi hưởng thụ,thì hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sốngtrong cán bộ, đảng viên cũng khó có cơ hội phát triển.

Hai là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạtđộng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thểlãnh đạo, cá nhân phụ trách

Bí thư chi bộ phải lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựngQuy chế làm việc của chi bộ ngay sau khi Đại hội theonhiệm kỳ, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vớicác quy định, hướng dẫn mới của cấp ủy cấp trên.Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc.Các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộphải được bàn bạc dân chủ, quyết định theo đa số,khi đã thành nghị quyết phải phân công nhiệm vụ cụthể cho mỗi đảng viên để tổ chức thực hiện; thườngxuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệmvụ của đảng viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc trong thực hiện; định kỳ có kiểm điểm,đánh giá, qua đó phát huy kết quả đạt được, chấnchỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện.

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhấtlà sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng hằngtháng và sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môntheo định kỳ; Bí thư chi bộ phải biết khơi gợi, tạođiều kiện cho mỗi đảng viên để phát huy hết khảnăng, thế mạnh của mỗi mình trong việc đóng góp ýkiến cho tập thể chi bộ, đơn vị trong công tác xâydựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, trong việc lãnh đạothực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bí thư chi bộ phảibiết tập hợp và sử dụng người giỏi hơn mình, biếtphát huy cái giỏi của người khác, sức mạnh của ngườikhác.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bí thư chi bộ phải xác định học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụthường xuyên của chi bộ, của mỗi cá nhân, gắn vớichống suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lốisống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tựchuyển hóa” trong nội bộ. Trong việc học tập và làmtheo cần chú trọng đề ra các công việc làm theo sát vớichức trách, nhiệm vụ của chi bộ, của mỗi đảng viên;có kiểm điểm, đánh giá hằng tháng; chú trọng bìnhxét, biểu dương những cá nhân có việc làm tốt, ngượclại cũng nghiêm túc phê bình đối với cá nhân thựchiện chưa tốt công việc đăng ký làm theo. Kiên quyếtđấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩacá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợiích nhóm, nói không đi đôi với làm trong cơ quan, đơnvị.

Bốn là, Bí thư chi bộ cần tiếp tục đổi mới nộidung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng

Công tác tư tưởng nhằm phục vụ yêu cầu thực hiệnnhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạosự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong chi bộ. Bíthư chi bộ cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạtchuyên đề tư tưởng hằng tháng, định hướng công táctư tưởng cho đảng viên; thường xuyên làm tốt công táctuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,lối sống cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đấutranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễnbiến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các hoạtđộng “diễn biến hòa bình” của các thế lực thùđịch.

Năm là, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả côngtác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng

Chú trọng công tác quán triệt các quy định của Điềulệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy, ủyban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷluật của Đảng, nâng cao nhận thức của đảng viên,nhất là bí thư chi bộ về vai trò của công tác kiểmtra, giám sát, kỷ luật đảng; lãnh đạo, chỉ đạo xâydựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm,bám sát chương trình toàn khóa, hướng dẫn của cấp ủy,ủy ban kiểm tra cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ hằngnăm, tập trung kiểm tra, giám sát đối với đảng viêntrong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nhiệm vụ đượcphân công, nghị quyết của chi bộ, việc tu dưỡng, rènluyện về đạo đức, lối sống; việc thực hiện cácbản đăng ký nêu gương, bản cam kết tu dưỡng, rènluyện, phấn đấu hằng năm./.

                                                                                                   

NguyễnMạnh Tuấn
Phòng 15 - VKSND tỉnh


 
Các bài liên quan
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương chung sức xây dựng nông thôn mới (27/05/2019)
Viện KSND huyện Gia Lộc phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự (24/05/2019)
Viện KSND huyện Thanh Hà kết nạp đảng viên mới (24/05/2019)
Viện KSND thành phố Chí Linh: Tặng sách pháp luật cho khu dân cư có mô hình tự quản (20/05/2019)
Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng (08/05/2019)
 
Quay lạiXem tiếp