LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1203 
 Hôm qua1170
 Tuần này7710 
 Tất cả582169 
IP: 3.228.220.31
 

Xây dựng ngành
VKSND tỉnh Hải Dương đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ năm 2019
(Cập nhật: 29/11/2019)
 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, vì chất lượng cán bộ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác. Do vậy, trong những năm qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngày càng “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.  Hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn bám sát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy Hải Dương để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Trong năm 2019, Viện kiểm sát tỉnh đã cử trên 70 lượt cán bộ đi đào tạo các lớp: cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị; quản lý nhà nước hệ chuyên viên chính, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, bồi dưỡng chuyên sâu về hình sự, dân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh…

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác tự đào tạo, đã có sáng tạo, đổi mới trong công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua từng năm với nhiều hình thức phong phú, cụ thể trong năm 2019:


(Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Quang - Viện trưởng VKSND tỉnh
 phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên tại Lớp bồi dưỡng)


- Đã phối hợp với Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Dương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư cho 17 học viên là công chức văn thư, lưu trữ thuộc VKSND tỉnh; công chức kế toán VKSND cấp huyện làm kiêm nhiệm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ.

- Được sự nhất trí của VKSND tối cao, Viện KSND tỉnh Hải Dương phối hợp với Trường Chính trị Hải Dương tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 3, 4 (năm 2019) cho 79 học viên là công chức quản lý cấp phòng thuộc VKSND tỉnh; công chức lãnh đạo thuộc VKSND cấp huyện và một số công chức dự nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo VKSND cấp huyện, cán bộ quản lý cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Hải Dương. Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 02 tháng, học vào các ngày Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần. Theo đó, các học viên sẽ được bồi dưỡng 10 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo cấp phòng; đi nghiên cứu thực tế; kết thúc chương trình bồi dưỡng, các học viên viết Đề án. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định.

- Đã phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương như: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự cho 55 học viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKS hai cấp tỉnh Hải Dương; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ THQCT, KSHĐTP trong lĩnh vực hình sự cho 79 công chức; Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính và khiếu nại, tố cáo đối với 88 công chức nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương.


(Ảnh: Giảng viên đang truyền đạt kiến thức tại Lớp bồi dưỡng)

Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ là một trong những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. Hiện nay, ở Viện kiểm sát hai cấp, 100%  cán bộ nghiệp vụ có trình độ cử nhân luật (đạt chuẩn); 100% cán bộ lãnh đạo được bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo điều hành; hơn 90% cán bộ nghiệp vụ được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và bồi dưỡng chuyên sâu về các khâu công tác; 100% cán bộ, kiểm sát viên sử dụng được máy vi tính phục vụ yêu cầu công tác...

Với các biện pháp, giải pháp nêu trên, đội ngũ công chức ngành Kiểm sát Hải Dương cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hằng năm đã giải quyết hàng nghìn vụ án hình sự, kiểm sát giải quyết hàng nghìn vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, việc thi hành án hình sự, dân sự… không để xảy ra oan, sai, không có trường hợp phải đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội, các kháng nghị, kiến nghị được chấp nhận và tiếp thu đạt tỷ lệ cao. Liên tục trong nhiều năm qua, ngành Kiểm sát Hải Dương đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (năm 2017); nhiều tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua hằng năm, được tặng bằng khen, giấy khen trong các đợt thi đua ngắn hạn.

Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong thời gian tới, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chọn cử cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hằng năm theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng và an ninh, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, về ngoại ngữ… theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng, viên chức; tiếp tục phối hợp mở tại địa phương các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng bắt buộc 5 ngày/năm; xây dựng các chuyên đề tập huấn, rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính để rút kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục duy trì tổ chức các lớp đào tạo tại chỗ và có nhiều vận dụng sáng tạo hơn nữa để thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước hiện nay.

                                                                                                           Nguyễn Duy Khánh
Phòng TCCB VKSND tỉnh Hải Dương


 
Các bài liên quan
Viện KSND TP. Hải Dương tập trung thực hiện tốt công tác THQCT và KSXX các vụ án hình sự cuối năm 2019 (29/11/2019)
Mục tiêu Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 (27/11/2019)
Ban Nội chính làm việc với Viện KSND tỉnh (20/11/2019)
Viện KSND thị xã Kinh Môn: Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ (20/11/2019)
Viện KSND huyện Cẩm Giàng kiến nghị phòng ngừa trong lĩnh vức hôn nhân và gia đình (20/11/2019)
 
Quay lạiXem tiếp