LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay992 
 Hôm qua1170
 Tuần này7499 
 Tất cả581958 
IP: 3.228.220.31
 

Xây dựng ngành
Một số kết quả nổi bật công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
(Cập nhật: 28/05/2020)
 

Nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Ðảng, là bộ phận cấu thành trong toàn bộ công tác xây dựng Ðảng, là trách nhiệm của toàn Ðảng bộ, của các chi bộ và đảng viên.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, xây dựng Chương trình công tác kiểm tra toàn khoá của Đảng uỷ; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra xây dựng Chương trình công tác kiểm tra toàn khoá của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ. Nội dung bám sát vào quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, của Uỷ ban kiểm tra Trung ương và nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa theo các quy định mới của BCH Trung ương (khóa XII) về công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Hằng năm, Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ thực hiện việc xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cho các Đảng uỷ viên, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với cấp uỷ viên và các chi bộ trực thuộc. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã làm tốt việc hướng dẫn các chi bộ xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, đảm bảo 100% các chi bộ đều xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Định kỳ hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, Đảng ủy nghe Ủy ban kiểm tra, các chi bộ báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 15 lượt chi bộ, giám sát chuyên đề đối với 14 lượt bí thư chi bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và lừm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải cách tư pháp; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong ngành Kiểm sát Hải Dương. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên, đã kết luận vi phạm và kiến nghị Đảng uỷ xét kỷ luật với hình thức Khiển trách. Các chi bộ hằng năm thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên theo đúng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ hằng năm.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhiệm vụ công tác kiểm sát hằng năm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Viện trưởng VKSND tối cao giao; các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội và Viện trưởng VKSND tối cao giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, không để xẩy ra oan, sai nghiêm trọng, đình chỉ điều tra do không phạm tội, hoặc trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Liên tục các năm từ 2015-2020, ngành Kiểm sát Hải Dương đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân; năm 2017 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; năm 2020 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.


Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng,
 Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.


                                                                                                                 Nguyễn Mạnh Tuấn
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 
Các bài liên quan
Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (27/05/2020)
Viện KSND Tp Chí Linh: Giúp đỡ xây dựng "Xã nông thôn mới nâng cao" tại xã Bắc An (26/05/2020)
Chi bộ Viện KSND thị xã Kinh Môn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26/05/2020)
Đại hội Chi bộ VKSND huyện Tứ Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/05/2020)
Chi bộ Viện KSND huyện Ninh Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 (22/05/2020)
 
Quay lạiXem tiếp