LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1036 
 Hôm qua1190
 Tuần này8173 
 Tất cả511231 
IP: 18.232.38.214
 

Phòng 10
Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án Hành chính, vụ, việc KDTM – LĐ và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)
(Cập nhật: 15/03/2019)
 
 
Đồng chí Phạm Thị Thơm - Trưởng phòng

Đ/c Vũ Thị Huế - Phó Trưởng phòng


Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án HC, vụ, việc KDTM-LĐ và các việc khác theo qui định của pháp luật

1.Tên đơn vị: Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án HC, vụ, việc KDTM-LĐ và các việc khác theo qui định của pháp luật (Phòng 10).

2. Địa chỉ: Phòng 402 và 403- trụ sở VKSND tỉnh Hải Dương.

3. Số điện thoại: 0220.3853886.

4.Tổ chức bộ máy

Bộ máy Phòng 10 hiện nay gồm có: 01 trưởng phòng, 02 kiểm sát viên trung cấp, 01 chuyên viên.

5. Chức trách, nhiệm vụ:

Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án HC, vụ, việc KDTM-LĐ và các việc khác theo qui định của pháp luật (Phòng 10) là đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND tỉnh Hải Dương có nhiệm vụ tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương thực hiện các công tác sau đây:

-Thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh thương mại lao động và những việc khác theo qui định của pháp luật; xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do TAND tỉnh thụ lý, giải quyết.

-Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân hai cấp; Báo cáo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hải Dương, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án đã có hiệu lực của TAND hai cấp.

-Hướng dẫn kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo qui định của pháp luật; kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm.    

6. Tóm tắt thành tích thi đua

- Hằng năm, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến”, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tặng giấy khen trong các đợt thi đua ngắn các năm 2015, 2016, 2017.

 
 
Quay lại