LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay331 
 Hôm qua778
 Tuần này1717 
 Tất cả424402 
IP: 18.206.194.161
 

Phòng 12
Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12)
(Cập nhật: 09/05/2019)
 

Đồng chí Phan Thị Bình Minh - Trưởng phòng
Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
trong hoạt động tư pháp

1.Tên đơn vị: Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12).

2. Địa chỉ: Phòng 109 trụ sở VKSND tỉnh Hải Dương.

3. Số điện thoại: 0220.3837690.

4.Tổ chức bộ máy

Bộ máy Phòng 12 hiện nay có 3 đồng chí gồm: 02 kiểm sát viên trung cấp (trong đó 01 KAV trung cấp là Trưởng phòng), 01 kiểm sát viên sơ cấp.

5. Chức trách, nhiệm vụ:

 Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ máy làm việc của VKSND tỉnh Hải Dương, có nhiệm vụ tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương thực hiện các công tác sau đây:

Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, quản lý, xử lý đơn gửi đến VKSND tỉnh Hải Dương theo Quy chế 51 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao và các quy định của pháp luật.

Cập nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý đơn, tiếp công dân đối với đơn đã được tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn kịp thời đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, nhiệm vụ xem xét, giải quyết. Hàng tuần, tháng đối chiếu số liệu thụ lý, kết quả giải quyết đơn với các đơn vị thuộc VKS tỉnh. đôn đốc các đơn vị liên quan thông báo kết quả hoặc tiến độ giải quyết đơn, đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo viện về việc kiểm tra, báo cáo đơn.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND tỉnh, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật  của VKSND cấp huyện và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định tại điều 13, 14, 16, 17 Quy chế số 51 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao.

Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp để tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh áp dụng biện pháp kiểm sát, kiến nghị, kháng nghị.

Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, rút kinh nghiệm và tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện đầy đủ nội dung quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương.

Phối hợp với các đơn vị đầu mối của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh quản lý, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật và Quy định phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Liên ngành tư pháp cấp tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương giao.

6. Tóm tắt thành tích thi đua

Đơn vị được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tặng giấy khen trong nhiều đợt thi đua ngắn hạn. Hằng năm, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến”,  trong đó năm 2016, 2017 đều được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen “Tập thể xuất sắc hai năm liên tục”. Năm 2017 đơn vị được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối.

 
 
Quay lại