LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay131 
 Hôm qua478
 Tuần này2933 
 Tất cả405411 
IP: 3.233.219.101
 

Phòng TKTP&CNTT
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin
(Cập nhật: 15/03/2019)
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng phòng


Đồng chí Đặng Văn Khoa - Phó Trưởng phòng


Tập thể lãnh đạo, Chuyên viên Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Tên đơn vị: Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Lô 300 Đường Nguyễn Văn Linh- Phường Thanh Bình- TP Hải Dương.

Số điện thoại: 02203840120

Tổ chức bộ máy của Phòng gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức nghiệp vụ để thực hiện Chức năng nhiệm vụ sau:

Phòng Thống kê có nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh thực hiện các công việc:

- Theo dõi, quản lý, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin của các  đơn vị trong ngành Kiểm sát Hải Dương;

- Thống kê kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát Hải Dương;

- Chủ trì thống kê tội phạm, phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc thống kê hình sự;

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Hải Dương;

- Quản trị hạ tầng mạng máy tính và phần mềm dùng chung trong ngành Kiểm sát Hải Dương;

- Thực hiện những công việc khác do VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh giao (giao nhận hồ sơ, vào sổ Lệnh quyết định cỏc vụ ỏn hỡnh sự,...).

 
 
Quay lại