LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1172 
 Hôm qua1170
 Tuần này7679 
 Tất cả582138 
IP: 3.228.220.31
 

VKSND huyện Tứ Kỳ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ
(Cập nhật: 15/03/2019)
 

Đồng chí Lê Mạnh Hà - Viện trưởng


Đồng chí Trần Văn Hiển - Phó Viện trưởng 


Đồng chí Vũ Hoàng Ninh - Phó Viện trưởng


Tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Người lao động VKSND huyện Tứ Kỳ


  1. Tên đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ.

  2. Địa chỉ: thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

  3. Số điện thoại: 0220. 3747.218

  4. Chức năng, nhiệm vụ:

   - Chức năng: thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  - Nhiệm vụ: bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

  5. Tóm tắt thành tích thi đua (từ khi thành lập đến nay):

Do yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng tháng 8 năm 1945, Viện công tố được thành lập và trở thành công cụ sắc bén của chính quyền cách mạng. Năm 1958, Viện công tố trở thành một hệ thống độc lập từ Trung ương đến cấp huyện và trở thành tiền đề vững chắc để thành lập VKSND. Sau khi Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội thông qua, ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố luật tổ chức VKSND đánh dấu sự ra đời của ngành KSND trong hệ thống bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự ra đời của ngành KSND, VKSND huyện Tứ Kỳ được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 1960.

  Bước đầu thành lập lực lượng cán bộ, Kiểm sát viên còn ít, chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm là chính, với cơ sở vật chất hầu như không có gì đáng kể, chỗ làm việc và nơi ở của cán bộ còn khó khăn. Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Viện KSND huyện Tứ Kỳ đã có cơ sở vật chất, trụ sở làm việc khang trang với 12 cán bộ, Kiểm sát viên, nhân viên hợp đồng lao động làm việc. Trình độ chính trị và nghiệp vụ ngày càng được nâng lên trong đó có 02 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 04 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 09 đồng chí có trình độ Đại học. Chi bộ Đảng có 12 đảng viên; tổ chức công đoàn có 12 đoàn viên. Trong quá trình hoạt động, Viện kiểm sát nhân dân huyện thường xuyên bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tích cực vào việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển của huyện trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

Những năm đầu thành lập, số lượng cán bộ còn ít song việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành giao đối với Viện KSND huyện Tứ Kỳ luôn được VKSND tỉnh, Viện KSND tối cao đánh giá cao. Năm 2001 đơn vị được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác KSTTLL. Phát huy tinh thần đó, những năm tiếp theo 2008, 2009, 2010, 2015 Viện KSND huyện Tứ Kỳ đều được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương tặng giấy khen vì có thành tích cao trong các đợt thi đua. Năm 2016, 2018 Viện KSND huyện Tứ Kỳ được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

 
 
Quay lại