LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1807 
 Hôm qua1345
 Tuần này3152 
 Tất cả662933 
IP: 34.200.226.179
 

Lịch làm việc của Lãnh đạo VKS
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019
(Cập nhật: 16/12/2019)
 

THỨ HAI, ngày 16/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: dự họp tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 17/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: học tập chuyên đề Tư tưởng đạo đức HCM tại Tỉnh ủy

   - Chiều: dự họp hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: học tập chuyên đề Tư tưởng đạo đức HCM tại Tỉnh ủy

   - Chiều: dự họp hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: học tập chuyên đề Tư tưởng đạo đức HCM tại Tỉnh ủy

   - Chiều: dự họp hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: học tập chuyên đề Tư tưởng đạo đức HCM tại Tỉnh ủy

   - Chiều: dự họp hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019

THỨ TƯ, ngày 18/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: dự hội nghị tập huấn tại Cần Thơ

THỨ NĂM, ngày 19/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: dự hội nghị tập huấn tại Cần Thơ

THỨ SÁU, ngày 20/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: dự hội nghị tập huấn tại Cần Thơ
 
Các bài liên quan
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 (09/12/2019)
Lịch công tác tuần của Lãnh dạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (27/11/2019)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (26/11/2019)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo VKSND tỉnh Hải Dương từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (18/11/2019)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 (04/11/2019)
 
Quay lạiXem tiếp