LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1669 
 Hôm qua1345
 Tuần này3014 
 Tất cả662795 
IP: 34.200.226.179
 

Lịch làm việc của Lãnh đạo VKS
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019
(Cập nhật: 24/12/2019)
 

THỨ HAI, ngày 23/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ BA, ngày 24/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: dự họp tại Công an tỉnh

   - Chiều: dự họp hội nghị tổng kết công tác thi đua khối nội chính

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: dự họp hội nghị Cục THADS tỉnh

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: dự hội nghị tại UBND tỉnh

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ, ngày 25/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM, ngày 26/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: Làm việc tại cơ quan

   - Chiều: dự họp hội nghị triển khai công tác tại VKSTC

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: Làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU, ngày 27/12/2019

1. Đ/c Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng, chiều: dự họp hội nghị triển khai công tác năm 2020 tại VKSTC

2. Đ/c Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: dự họp hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2020

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: dự họp hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2020

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan

4. Đ/c Nguyễn Huy Tài, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh:

   - Sáng: dự họp hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2020

   - Chiều: Làm việc tại cơ quan
 
Các bài liên quan
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 (16/12/2019)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 (09/12/2019)
Lịch công tác tuần của Lãnh dạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (27/11/2019)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (26/11/2019)
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo VKSND tỉnh Hải Dương từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (18/11/2019)
 
Quay lạiXem tiếp