Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam

Thứ năm - 28/07/2022 23:47

Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và  thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương gồm 2  nhiệm vụ chính:

- Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và  thi hành án hình sự của Trại tạm giam công an tỉnh Hải Dương,Trại giam Hoàng Tiến thuộc Bộ Công an và Nhà tạm giữ 12  Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hải Dương; các quyết định về thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân 2 cấp.

- Kiểm sát việc thi hành án dân sự, hành chính của Cục thi hành án dân sự tỉnh và 12 Chi cục thi hành dân sự thuộc tỉnh Hải Dương.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Hải Dương đã nỗ lực thực hiện tốt công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án theo chương trình, kế hoạch đề ra, kết quả đã đạt được nhiều thành tích nổi bật:

Thứ nhất: Trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và  thi hành án hình sự:

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thường xuyên kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam hàng ngày, hàng tuần, kịp thời quản lý tình hình việc tạm giữ, tạm đảm bảo đầy đủ kịp thời, đảm bảo không có trường hợp nào tạm giữ, giam không có lệnh, quá hạn. Kịp thời kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Thường xuyên nắm tình hình chấp hành pháp luật tại Trại giam Hoàng Tiến Bộ Công an.

VKSND hai cấp  đã tiến hành 30 cuộc trực tiếp kiểm sát Nhà tạm giữ, trại tạm giam trong đó tiến hành 21 cuộc thường kỳ, 9 cuộc đột xuất, phát hiện các dạng vi phạm của Nhà tạm giữ, trại tạm giam: Chưa đảm bảo chế độ chỗ nằm tối thiểu của người bị tạm giữ, tạm giam, chế độ ăn chưa hợp lý; không cho người bị tạm giữ, tạm giam mượn màn, chiếu, hồ sơ của người bị tạm giam còn thiếu, danh chỉ bản, lý lịch bị can; không thông báo bằng văn bản cho Cơ quan điều tra về việc sắp hết thời hạn tạm giữ của người bị tạm giữ; vi phạm trong công tác quản lý để người tạm giam trốn; còn giam chung buồng , việc lập hồ sơ chưa đảm bảo…VKS phát hành 10 kết luận, 18 Kết luận - kiến nghị, được tiếp thu, sửa chữa. Tham gia cùng đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân tối cao kiểm sát trực tiếp trại giam Hoàng Tiến Bộ Công an, đã phát hành 01 kết luận kiến nghị.

VKSND 2 cấp đã tiến hành 84 cuộc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND cấp xã trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người bị kết án, phát hiện các dạng vi phạm: Không phân công cán bộ giám sát, giáo dục; chưa lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người chấp hành án treo đủ điều kiện; hồ sơ người chấp hành án thiếu bản nhận xét hằng tháng về quá trình chấp hành án của người chấp hành án; chậm bàn giao hồ sơ người chấp hành xong cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong; thiếu sổ sách quản lý; chậm ra quyết định phân công người giám sát, giáo dục người chấp hành án, không điểm danh, kiểm diện đối với người chấp hành án… VKS phát hành 28 kết luận - kiến nghị (tăng 07 kiến nghị so với cùng kỳ năm ngoái); được tiếp thu, sửa chữa.

 Viện kiểm sát đã ban hành 09 kiến nghị với TAND cấp huyện vi phạm thời hạn ra quyết định thi hành án, thời hạn gửi quyết định thi hành án… ; 09 kiến nghị với Cơ quan THAHS cùng cấp, 02 kiến nghị với Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị chỉ đạo, chấn chỉnh vi phạm trong công tác thi hành án của UBND cấp xã.

Kiểm sát việc lập hồ sơ và tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 43 trường hợp, xét giảm thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ đối với 03 trường hợp; Kiểm sát lập hồ sơ và  tham gia phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù  đối với 1.720 phạm nhân (trong đó Trại giam Hoàng Tiến 1654 phạm nhân, Trại tạm giam 66 phạm nhân); xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 32 phạm nhân (đợt tết nguyên đán 17 phạm nhân, đợt 30/4: 15 phạm nhân) đảm bảo đúng đối tượng đủ điều kiện,  đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật .

Trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị  năm 2021 đối với các nhà tạm giữ, trại tạm giam và Trại giam Hoàng Tiến đảm bảo kiến nghị của VKS được thực hiện nghiêm chỉnh.

 

Đoàn kiểm sát trực tiếp trại tạm giam Công an tỉnh tiến hành kiểm danh, kiểm diện phạm nhân - Ảnh: Kiên Cường (P8)

 Thứ 2: Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Trong 6 tháng đầu năm, hai cấp kiểm sát đã thụ lý và kiểm sát 3.414 Quyết định về thi hành án (tỉnh 227, huyện 3.187) đã kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án của Cơ quan thi hành án. Kiểm sát viên đã tích cực xác minh thi hành án dân sự tham gia cùng Chấp hành viên và trực tiếp tiến hành xác minh về điều kiện thi hành án 261 việc. Các đơn vị xác minh nhiều như VKS: Chí Linh,  Kim Thành 40.  Qua xác minh, phân loại thi hành án phát hiện vi phạm, đã phát hành 07 kiến nghị để thu hồi quyết định  khắc phục, sửa chữa vi phạm trên, đã được tiếp thu, thực hiện, hiệu quả cao. Có việc Kiểm sát viên trực tiếp xác minh đã giải thích đầy đủ quy định pháp luật giúp người dân hiểu và tự nguyện thi hành đầy đủ bản án (trong khi trước đó Chấp hành viên làm việc họ không thi hành và xác định chưa có điều kiện thi hành án)

Kiểm sát viên hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc  Cưỡng chế giao tài sản hoặc kê biên tài sản 14 vụ việc, sau cưỡng chế kê biên đã kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đảm bảo đúng quy định.

Qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự hai cấp kiểm sát đã phát hiện cơ quan thi hành án dân sự, Toà án nhân dân có vi phạm như: Toà án chậm chuyển bản án có hiệu lực cho cơ quan THADS. Cơ quan THADS chậm ra quyết định và chậm gửi quyết định thi hành án cho Viện kiểm sát, chậm xác minh, chậm tổ chức cưỡng chế thi hành án, ra quyết định thi hành án không đúng với nội dung bản án và địa chỉ người phải thi hành án … Hai cấp kiểm sát đã ban hành 02 kháng nghị yêu cầu thu hồi quyết định; 36 kiến nghị ( trong đó kiến nghị vụ việc 20 yêu cầu thu hồi quyết định, khắc phục vi phạm;  kiến nghị tổng hợp 16) ;  41 yêu cầu. Các kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát đều được cơ quan THADS, Tòa án và có văn bản tiếp thu sửa chữa. Ngoài ra thường xuyên chú trọng  theo dõi kiểm sát vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, tín dụng ngân hàng.  Kiểm sát việc theo dõi thi hành án hành chính.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra hướng dẫn cấp huyện trong công tác này đã trao đổi,  rút kinh nghiệm trực tiếp hoặc bằng các thông báo rút kinh nghiệm quý nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Tóm lại trong 6 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp ngành kiểm sát Hải Dương  đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác kiểm sát tạm giữ tạm giam và thi hành án, đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm sát,  chú trọng  nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát và kiểm sát các vụ việc cụ thể, đã phát hiện nhiều vi phạm đã  phát hành tổng số 46 kết luận- kiến nghị; 2 kháng nghị,  56  kiến nghị, 41 yêu cầu với nhiều nội dung có chất lượng, quan trọng về công tác này được các đơn vị Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ quan Thi hành án hình sự, dân sự, Tòa án tiếp thu thực hiện. Trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp  để nâng cao chất lượng hơn nữa công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ tạm giam và thi hành án góp phần thiết thực hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2022, với phương châm: "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả"

                                                                        

 Phạm Thị Yến - Phòng 8 VKSND tỉnh


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây