Thanh tra – khiếu tố, Viện KSND tỉnh Hải Dương thi đua lập thành tích kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Thanh tra – Viện KSND (13/7/1987-13/7/2023);, hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2023);.

Thứ sáu - 14/07/2023 05:28

Thanh tra – khiếu tố, Viện KSND tỉnh Hải Dương thi đua lập thành tích kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Thanh tra – Viện KSND (13/7/1987-13/7/2023);, hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2023);.

Với vai trò tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh tổ chức thực hiện hoạt động của Thanh tra, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND, đơn vị Thanh tra Viện KSND tỉnh Hải Dương đã được thành lập và hoạt động đến nay ngày càng hiệu quả, chất lượng. Với những chỉ tiêu đơn vị đặt ra từ đầu năm, Thanh tra phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tiến hành 5 cuộc thanh tra gồm 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 01 cuộc thanh tra đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo VKSND tỉnh; kiểm tra việc thực hiện Kết luận sau thanh tra 04 cuộc. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp  tục  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW về thực hiện NQ TW4- Khóa XII của Đảng; 01 cuộc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện QCDC. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tham mưu ban hành 10 kết luận, 03 Thông báo rút kinh nghiệm; 01 kiến nghị đối với đơn vị cấp phòng trong việc tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với VKSND cấp huyện. Các kết luận đảm bảo khách quan, chính xác và đều được các đơn vị tiếp thu, thực hiện…

 Đơn vị chú trọng thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ, thời giờ làm việc, trực nghiệp vụ đối với các đơn vị hai cấp.  Đơn vị đã tiến hành kiểm tra 31 cuộc, kịp thời phát hiện vi phạm, chẩn chỉnh thiếu sót,

Đối chiếu với Chương trình, Kế hoạch đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của các đơn vị, kịp thời tham mưu kiến nghị, yêu cầu khắc phục, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong ngành KSND.

Ngoài các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các công chức trong đơn vị thực hiện chấp hành nghiêm các quiy định về văn hóa công sở, tích cực rèn luyện thể thao, tham gia các phong trào chào mừng 63 năm thành lập Ngành KSND như: đồng chí Chánh Thanh tra được cử tham gia đoàn thể thao dự  Hội thao Ngành KSND “Cúp báo bảo vệ pháp luật năm 2023” tổ chức tại Đà Nẵng đạt huy chương Bạc ở bộ môn Bóng bàn đôi nam; các công chức trong đơn vị tham gia Hội thao ngành kiểm sát Hải Dương và Hội thi thể thao trong tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo đơn vị tham gia các Tiểu ban chào mừng ngày thành lập Ngành,...

(Đồng chí Chánh Thanh tra tham gia Hội thao Ngành KSND “Cúp báo bảo vệ pháp luật năm 2023” tổ chức tại TP.Đà Nẵng)

Với kết quả, thành tích đạt được, các cán bộ công chức trong đơn vị Thanh tra – Khiếu tố phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, hưởng ứng phong trào thành lập 36 năm thành lập Thanh tra Viện KSND (13/7/1987-13/7/2023), hướng đến 63 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2023).

                                                                                                                                      

Nguyễn Thị Thương

Thanh tra – Khiếu tố, Viện KSND tỉnh Hải Dương 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây