Viện KSND tỉnh Hải Dương vượt chỉ tiêu 06 tháng đầu năm 2022

Thứ năm - 14/07/2022 03:18

Viện KSND tỉnh Hải Dương vượt chỉ tiêu 06 tháng đầu năm 2022

Trên cơ sở bám sát Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác, hướng dẫn của Ngành KSND, chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh uỷ Hải Dương về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022, ngay từ đầu năm VKSND tỉnh Hải Dương (Phòng 10) đã xây dựng Chương trình công tác, xác định nhiệm vụ đột phá, chỉ tiêu nghiệp vụ về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật và đề ra các biện pháp thực hiện; đồng thời hướng dẫn VKSND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; các đơn vị VKSND cấp huyện đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình công tác, xác định chỉ tiêu sát đúng, đề ra các giải phải thực hiện phù hợp, do đó 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Ảnh: Đ/c Phạm Văn Quang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 ngành kiểm sát nhân dân

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, số vụ án sơ thẩm hai cấp thụ lý đều tăng so với cùng kỳ năm 2021: án kinh doanh thương mại tăng 07 vụ (82 vụ/75 vụ) tranh chấp chủ yếu về Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản...  , án hành chính tăng 12 vụ (37 vụ/25 vụ) tập trung chủ yếu khiếu kiện về lĩnh vực quản lý đất đai..., án lao động giảm 07 vụ (07 vụ/14 vụ) chủ yếu tranh chấp xử lý kỷ luật lao động, hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc... Số việc xử lý hành chính tại Tòa giảm 26 việc so với cùng kỳ năm 2021 (75 việc/103 việc) chủ yếu về áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Để thực hiện tốt yêu cầu cải cách tư pháp nhằm đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao; Phòng 10, VKSND tỉnh Hải Dương đã chú trọng công tác hướng dẫn và triển khai văn bản pháp luật mới như: Nghị Định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy, luật XLVPHC về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng chống ma túy..... Ban hành văn bản hướng dẫn số 02 ngày 12/1/2022 về kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án; hướng dẫn đơn vị cấp huyện thực hiện quyền kiến nghị; ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm đối với cấp huyện về những vi phạm trong hoạt động kiểm sát giải quyết việc áp dụng biện pháp XLHCTT...  

Thông qua hoạt động kiểm sát 156 thông báo thụ lý (HCST 19, KDTMST 50, LĐST 04, HCPT 01, KDTMPT 02, 80 việc); kiểm sát lập hồ sơ 76 vụ; kiểm sát 138 bản án, quyết định (HCST 08, KDST 42, LĐST 03; HCPT 03, LĐPT 02, 80 việc); tham gia xét xử 15 vụ (HCST 03, KDST06, LĐST 01, HCPT 03, LĐPT02) 80 phiên họp, VKSND hai cấp đã phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kiến nghị, quyền yêu cầu để hạn chế, khắc phục những vi phạm của Tòa án cùng cấp và các cơ quan khác. Hai cấp kiểm sát phát hành 31 kiến nghị, trong đó VKS tỉnh ban hành 03 kiến nghị, tăng 02 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2021; VKS cấp huyện ban hành 28 kiến nghị, tăng 12 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2021, gồm: 09 kiến nghị tổng hợp 13 kiến nghị vụ việc; 09 kiến nghị phòng ngừa đối với cơ quan khác đều được chấp nhận. Nội dung kiến nghị đối với Tòa án chủ yếu về việc thực hiện các qui định của Bộ luật TTDS, Luật TTHC, Pháp lệnh 09 như: trả lại đơn khởi kiện không đúng, chậm chuyển các thông báo thụ lý vụ, việc, quyết định TĐC, QĐ XLHC, QĐ mở phiên họp, không ra văn bản yêu cầu Phòng LĐTBXH bổ sung tài liệu chứng cứ trong việc lập hồ sơ đề nghị ADBPXLHCTT... Kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch UBND xã, UBND xã, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện về việc chưa giải quyết đơn của công dân, chậm trễ trong việc phối hợp thi hành biện pháp XLHCTT, áp dụng điều luật căn cứ hết hiệu lực và thiếu các tài liệu trong lập hồ sơ đề nghị XLHCTT....

06 tháng đầu năm 2022, VKS hai cấp tỉnh Hải Dương đã đạt và vượt về số lượng và chất lượng chỉ tiêu kiến nghị: tăng 14 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2021, một số đơn vị cấp huyện cùng kỳ năm 2021 không ban hành được kiến nghị thì nay đã ban hành từ 1- 3 kiến nghị (VKS Tứ Kỳ 01, Cẩm Giàng 01, Bình Giang 03),  nội dung kiến nghị mới so với cùng kỳ năm 2021 (kiến nghị trả lại đơn khởi kiện, kiến nghị QĐ tạm đình chỉ vụ án); phát hành 05 văn bản yêu cầu Tòa án bổ sung chứng cứ đối với Toà án cùng cấp (HC1, KDTM 4), thực hiện 06 phiên tòa rút kinh nghiệm (tỉnh 02, huyện 04). Trong kỳ không có vụ việc bị cấp phúc thẩm hủy, sửa án có lỗi của VKS;

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 có: 10/12 đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu ở các lĩnh vực kiến nghị, phiên tòa rút kinh nghiệm, kháng nghị; 05/13 đơn vị  hoàn thành chỉ tiêu kiến nghị, phiên tòa rút kinh nghiệm năm 2022 (Phòng 10, VKS TP Hải Dương, Thanh Miện, Nam Sách, Kinh Môn).

Với những thành tích nêu trên, Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) và nhiều đơn vị VKS cấp huyện được Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương quyết định khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong các đợt thi đua: Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhâm Dần; Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm  (2021-2025) theo Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển;... kết quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính...đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành, đó là những thành tích thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Ngành KSND 26/7/1960- 26/7/2022.

                                                       Đinh Thị Thanh Huế
Phòng 10- VKSND tỉnh Hải Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây