Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2024

Thứ sáu - 28/06/2024 03:57
Ngày 25/6/2024, VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 ngành Kiểm sát Hải Dương. Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Tỉnh Ủy viên , Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Trụ sở VKSND tỉnh Hải Dương và kết nối trực tuyến đến 12 điểm cầu VKSND cấp huyện nhằm tổng hợp kết quả công tác kiểm sát đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp; đánh giá những mặt làm được, tồn tại hạn chế; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp để VKSND hai cấp hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra.
Đ/c Nguyễn Hoàng Dương – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu  chỉ đạo Hội nghị
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Hải Dương có các đồng chí Lãnh đạp VKSND; các đồng chí Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên nghiệp vụ các đơn vị thuộc VKSND tỉnh, Kế toán trưởng VKSND tỉnh;các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện; tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên nghiệp vụ, phụ trách kế toán của đơn vị.
(Điểm cầu VKSND tỉnh Hải Dương)
Tại Hội nghị, đại biểu được theo dõi video clip báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 ngành Kiểm sát Hải Dương. Trong đó, căn cứ vào chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, VKSND tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác của đơn vị mình; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; đề ra yêu cầu, biện pháp thiết thực trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác của Quốc hội, của Ngành giao. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, ngành Kiểm sát Hải Dương thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra vụ án hình sự; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được dư luận xã hội quan tâm; các vụ án trọng điểm nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong 06 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu nghiệp vụ đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt theo Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành (QĐ139) và chỉ tiêu Quốc hội giao (Nghị quyết 96) và cao hơn cùng kỳ năm 2023. Giải quyết án giai đoạn truy tố đạt 99,68% (vượt 4,68%), tỷ lệ xác định án trọng điểm 16,46 % (vượt 11.46 %), không có trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam, 100% các trường hợp bắt, giữ tố tụng chuyển xử lý hình sự; chất lượng kháng nghị hình sự, dân sự được nâng lên (tỷ lệ được chấp nhận đạt 100% (vượt 15%); chất lượng, số lượng kiến  nghị, yêu cầu trong các khâu công tác đều tăng so với cùng kỳ (kiến nghị tăng 68, yêu cầu tăng 03). 100% đơn vị hai cấp hoàn thành việc kiểm tra thực hiện kiến nghị năm 2023 trong Quý 1/2024. Kết quả công tác đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. 
Hội nghị đã nghe 11 ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị trong  ngành Kiểm sát Hải Dương. Các báo cáo tập trung vào kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác phải thực hiện trong 06 tháng đầu năm, làm rõ các chỉ tiêu chưa thực hiện được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục việc quản lý, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm có việc còn chậm, phải gia hạn; vẫn còn có án trả hồ sơ điều tra bổ sung, gia hạn thời hạn giải quyết trong các giai đoạn tố tụng có trách nhiệm của VKS; án năm 2023 chuyển sang chưa giải quyết đảm bảo kế hoạch đề ra; chất lượng, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp có việc chưa cao;... việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc; công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng thực tiễn cho công chức ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao. Từ đó đề ra những biện pháp phù hợp để khắc phục, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, Ngành giao. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương ghi nhận những thành tích của ngành Kiểm sát Hải Dương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng đơn vị hai cấp tiếp tục phối hợp với Chi bộ thường xuyên quán triệt Nghị quyết số 04 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thường xuyên quán triệt, học tập các quy định về nêu gương; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND và các văn bản mới có liên quan; thực hiện nghiêm túc kỷ luật nội vụ. Đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị  thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn cấp dưới trong thực hiện chức năng nhiệm vụ; quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu công tác, chỉ tiêu thi đua và những chỉ tiêu khó thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra oan sai nghiêm trọng, bỏ lọt tội phạm; đồng thời nâng cao chất lượng, số lượng, hiệu quả việc kháng nghị, kiến nghị trong hoạt động tư pháp; chất lượng báo cáo đề xuất đảm bảo ngắn gọn, chất lượng, đúng căn cứ, quy định pháp luật. Bên cạnh đó tăng cường công tác tự kiểm tra tại đơn vị và công tác kiểm tra hướng dẫn của Phòng nghiệp đối với VKSND cấp huyện nhằm khắc phục kịp thời hạn chế thiếu xót. VKSND cấp huyện bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, chủ động thực hiện việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy cấp huyện, đảm bảo 100% Viện trưởng cấp huyện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2023.  Sau Hội nghị các đơn vị VKSND hai cấp tổ chức sơ kết tại đơn vị, cần nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, thiếu xót trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình trong 06 tháng đầu năm 2024, khắc phục triệt để những nguyên nhân mang tính chủ quan để đề ra biện pháp khắc phục kịp thời nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra trong 06 tháng cuối năm 2024../.
                                                                   Nguyễn Hồng Ngọc
Văn phòng tổng hợp
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây