Hướng dẫn mới về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Thứ sáu - 12/05/2023 04:29
Mới đây, ngày 30/04/2023 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ và Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Hướng dẫn mới về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Thông tư 03/2023/TT-BNV áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Các cơ quan, tổ chức:

+ Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

+ Học viện Hành chính Quốc gia.

+ Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương (sau đây gọi là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng).

+ Học viện, viện nghiên cứu, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp (sau đây gọi là cơ sở đào tạo, nghiên cứu).

- Các cá nhân:

+ Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

+ Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 03/2023/TT-BNV gồm có 6 chương với 35 Điều và 10 Phụ lục, xin giới thiệu một số điểm nổi bật như sau:

1. Điều kiện để được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ảnh: Tư liệu (Nguồn VKSND tỉnh Hải Dương).

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03/2023/TT-BNVhọc viên được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khi đáp ứng các điều kiện như sau:

- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

- Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án phải đạt từ 50% số điểm trở lên theo thang điểm quy định của chương trình.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Việc sử dụng chứng chỉ được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 101/2017/NĐ-CP:

3. Việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng:

a) Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức là một trong những điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được đăng ký dự thi nâng ngạch, đăng ký dự thi thăng hạng; xét bổ nhiệm vào ngạch, hạng và được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề;

b) Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng; chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức có giá trị thay thế chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng. Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cùng hạng ở các chuyên ngành khác nhau có giá trị thay thế cho nhau;

c) Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, công chức, viên chức;

d) Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết mẫu chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Ngôn ngữ ghi trên chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 7 của Thông tư như sau

“Ngôn ngữ ghi trên chứng chỉ và giấy chứng nhận

Ngôn ngữ ghi trên chứng chỉ, giấy chứng nhận là tiếng Việt. Đối với các chứng chỉ, giấy chứng nhận có ghi thêm tiếng nước ngoài thì tiếng nước ngoài phải được ghi chính xác và phù hợp với nội dung tiếng Việt; kích cỡ chữ nước ngoài không lớn hơn kích cỡ chữ tiếng Việt.”

Theo quy định nêu trên, ngôn ngữ ghi trên chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là tiếng Việt.

Đối với các chứng chỉ có ghi thêm tiếng nước ngoài thì tiếng nước ngoài phải được ghi chính xác và phù hợp với nội dung tiếng Việt; kích cỡ chữ nước ngoài không lớn hơn kích cỡ chữ tiếng Việt.

Thông tư 03/2023/TT-BNV sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2023 tới đây.

                                                       Nguyễn Duy Khánh - Phòng 15
(Tổng hợp - Giới thiệu)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây