Quy định mới về xử lý đơ

Chủ nhật - 09/07/2023 22:29

Ngày 22/6/2023 Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định định số 222/QĐ-VKSTC) thay thế Quy chế số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016.  Quy chế mới quy định về một số nội dung áp dụng cho VKS địa phương có những điểm mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất, về trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn: Điều 8, Điều 9 Quy chế mới quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn cụ thể:

 - Đơn gửi đến Viện kiểm sát từ tất cả các nguồn (kể cả đơn gửi đến lãnh đạo Viện) đều phải được tiếp nhận thống nhất qua một đầu mối là đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để xử lý và quản lý; không tiếp nhận đơn ngoài nơi quy định.

 - Đơn liên quan đến kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thì Đơn vị kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại –tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển đến Đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để xử lý, quản lý, giải quyết hoặc kiểm sát việc giải quyết theo thẩm quyền.

 - Đơn liên quan đến việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính thì Đơn vị kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại – tố cáo trong hoạt động tự pháp chuyển đến đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự để xử lý, quản lý, giải quyết hoặc kiểm sát việc giải quyết theo thẩm quyền.

Thứ 2: về xếp lưu đơn và thời hạn lưu trữ đơn xếp lưu: Thay vì như trước đây, theo Quy chế 51 không quy định việc xếp lưu đơn đối với các đơn có cùng nội dung nhưng gửi đến cơ quan VKS nhiều lần, không quy định về thời hạn lưu trữ đơn xếp lưu; nay tại Khoản 7 Điều 9 Quy chế mới quy định cụ thể các trường hợp xếp lưu đơn gồm:

- Đơn có cùng nội dung đã ghi kính gửi nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết và cơ quan có thẩm quyền kiểm sát (trừ đơn quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy chế);

- Đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung; đơn không đủ điều kiện thụ lý và đã có văn bản trả lại đơn theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 9 Quy chế; đơn rách nát, tẩy xóa chữ và không đọc được; đơn viết bằng tiếng nước ngoài không kèm theo bản dịch được công chứng; đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 3 điều 9; đơn đã được các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định nhưng không cung cấp được tài liệu gì mới phát sinh.

- Thời hạn lưu trữ đơn xếp lưu là 1 năm, việc tiêu hủy đơn do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.

                                                      Phạm Thị Quyên
Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Haỉ Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây