Văn phòng tổng hợp

Văn phòng tổng hợp

 
Đ/c Phạm Xuân Thắng - Chánh Văn phong
Đ/c Nguyễn Đức Lăng - Phó Chánh văn phòng

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của Ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Văn phòng trong giai đoạn mới thành lập là một bộ phận nhỏ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương với biên chế 01 đồng chí vừa phụ trách bộ phận vừa là cán bộ.

Tháng 3 năm 1968 Viện KSND tỉnh Hải Hưng được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Viện KSND tỉnh Hải Dương và Viện KSND tỉnh Hưng Yên, thời điểm này ngoài chức năng tham mưu, tổng hợp và chức năng hậu cần, Văn phòng còn có chức năng làm công tác tổ chức. Những năm tháng tiếp theo, biên chế của Văn phòng dần được bổ sung bảo đảm cho hoạt động phục vụ Ngành ở địa phương, đồng thời tổ chức bộ máy không ngừng thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn. Năm 1975, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, ngành Kiểm sát được tổ chức và hoạt động trên phạm vi cả nước. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, ngành Kiểm sát đổi mới và kiện toàn về tổ chức, cấp tỉnh thành lập các tổ nghiệp vụ tương ứng với từng khâu công tác; lúc này công tác tổ chức được tách ra khỏi văn phòng. Thực hiện Luật tổ chức Viện KSND năm 1981, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đầu năm 1982, đơn vị Văn phòng tổng hợp được thành lập, lúc này Văn phòng bao gồm cả công tác thống kê. Tháng 4/2003 bộ phận Thống kê tách ra khỏi Văn phòng tổng hợp và cũng từ đó đến nay Văn phòng trở về với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp và hành chính quản trị.

Ảnh tập thể VP 2023

Tập thể Văn phòng tổng hợp

Được sự quan tâm của Ban cán sự Đảng Lãnh đạo Viện, công tác cán bộ của Văn phòng luôn được quan tâm kiện toàn; từ giai đoạn ban đầu chỉ có một người, đến nay tổng số công chức, nhân viên của Văn phòng  là 19 người, gồm 01 Kiểm sát viên trung cấp, 03 kiểm tra viên chính, 01 Kiểm sát viên sơ cấp, 05 chuyên viên và 09 công chức, nhân viên khác làm các công việc văn thư, lái xe, bảo vệ, phục vụ.

Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ:

Đồng chí Lã Thị Kim Đào, phụ trách bộ phận Văn phòng -Tổ chức từ 1961 đến tháng 3 năm 1968.

Các đồng chí Nguyễn Đàng, Lê Văn Thuận, Nguyễn Kim Sơn phụ trách bộ phận Văn phòng -Tổ chức từ 1968 đến 1975.

          Đồng chí Nguyễn Hồng Nghinh, Chánh Văn phòng từ 1976-1980

          Đồng chí Phan Văn Chương, Chánh Văn phòng từ 1980-1981

          Đồng chí Phạm Văn Chu, Chánh Văn phòng từ 1981-1985

          Đồng chí Trịnh Đăng Huy, Chánh Văn phòng từ 1985-1989

          Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chánh Văn phòng từ 1989-1994

          Đồng chí Phạm Đức Cương, Chánh Văn phòng từ 1994-1996

          Đồng chí Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng từ 1996-2002

          Đồng chí Phạm Văn Quang, Chánh Văn phòng từ 2003-2005

          Đồng chí Vũ Đình Thưởng, Chánh Văn phòng từ 2005-2010

          Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Chánh Văn phòng từ 2010-2012

          Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Chánh Văn phòng từ 2012 đến 2018

          Đồng chí Nguyễn Mạnh Vỹ, Chánh Văn phòng từ 2018 đến 2023

          Đồng chí Phạm Xuân Thắng, Chánh Văn phòng từ 2023 đến nay

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; Trong những năm qua với sự đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực phấn đấu của từng cá nhân trong đơn vị; Văn phòng đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ; quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công hiệu quả; góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành.    

Với những kết quả đạt được, trong nhiều năm qua Văn phòng được cấp trên ghi nhận, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân. Đặc biệt năm 1996 đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, từ năm 1992 đến năm 2001, 2004 - 2005, 2012 - 2022 đơn vị luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong đó các năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua tập thể dẫn đầu phong trào thi đua, năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Kết quả đạt được của đơn vị đã góp một  phần vào thành tích chung của Ngành Kiểm sát Hải Dương; góp phần xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây