6 điểm đột phá trong Quy định đầu tiên của Ban Bí thư về đào tạo lý luận chính trị

Thứ năm - 31/03/2022 21:22

Ngày 08/02/2022, Ban Bí thư đã ban hành quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Qua nghiên cứu, xin giới thiệu 6 điểm đột phá nổi bật của Quy định 57:

Quy định 57 gồm 04 Chương, 12 Điều, trong đó có 6 điểm mới mang tính đột phá gồm:

Thứ nhất, lần đầu tiên trong lịch sử công tác đào tạo lý luận chính trị của Đảng, Ban Bí thư ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng với công tác này trong tình hình mới.

Thứ hai, Quy định 57 mang tính hệ thống, tổng hợp khi bao quát đủ 3 cấp học lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp. Điều này tạo sự liên thông, mang tính kế thừa cao, tránh được sự trùng lắp, chồng chéo giữa các cơ quan về việc đào tạo lý luận chính trị trước đây.

Thứ ba, xác định rõ, cụ thể, mạch lạc từng loại đối tượng tham gia 3 cấp học trong đó có quy định riêng đối tượng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; bổ sung thêm một số đối tượng phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Thứ tư, xác định rõ việc phân cấp đào tạo lý luận chính trị đối với các cơ sở đào tạo, các cơ quan liên quan.

Thứ năm, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm các bên liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp.

Thứ sáu, xác định rõ lộ trình cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các ban, bộ ngành (11 cơ sở) để dừng đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Quy định lần này đã xác định rất rõ về vấn đề đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn công tác đào tạo với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp, quản lý cán bộ. Ngoài ra, Quy định nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp.

Quy định đã khắc phục triệt để những tồn tại trong thực tiễn thời gian qua, quy định về đào tạo lý luận chính trị do nhiều cơ quan ban hành chưa có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ; một số nội dung chưa sát thực tiễn; chưa gắn việc đào tạo lý luận chính trị với tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chưa tạo sự đồng bộ giữa công tác đào tạo với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ./.

                                                                               Nguyễn Duy Khánh - P15, giới thiệu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây