Chí Linh: Xây dựng Đảng qua việc bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0

Thứ sáu - 31/03/2023 05:02

Chí Linh: Xây dựng Đảng qua việc bảo vệ tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, trong đó vai trò của Đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0 là một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, mang yếu tố quyết định đến thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…Đặc biệt là trong thời đại 4.0 hiện nay, với sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, khi việc tuyên truyền, phát ngôn của các tổ chức, hội nhóm, cá nhân trở nên tự do khó quản lý thì việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, với ý đồ làm lung lay nhận thức, niềm tin của nhân dân vào chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng; lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, xoáy sâu những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để bóp méo, xuyên tạc sự thật...

Thực tế thời gian qua cho thấy liên tục xuất hiện một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cực đoan chính trị tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Chúng lập những tài khoản, website, đưa các thông tin, hình ảnh giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng… để tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, biểu tình, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Chí Linhluôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chính sách của Đảng và phát luật của Nhà nước;Mỗi đảng viên khi tham gia mạng xã hội đều thận trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Nếu nhận thấy có thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, có sự sai lệch so với thông tin chính thức, có nội dung, luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ... đều không ngại có ý kiến đấu tranh,phản bác lại những thông tin sai trái đó một cách sắc bén; không im lặng cho qua hoặc thờ ơ, xem như mình vô can; không đăng tải ý kiến chủ quan, không phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng.  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, mỗi đảng viên tại Chi bộ luôn giữ lập trường tư tưởng vững vàng, biết phân biệt phải, trái, đúng, sai; nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin, thường xuyên chia sẻ thông tin tích cực, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong xã hội.

Đ.c Bí thư Chi bộ quán triệt kịp thời, sâu kĩ các văn kiện của Đảng

Tại đơn vị, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư chi bộ, mỗi đảng viên đều phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm xử lý triệt để những hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Các đảng viên trong Chi bộ luôn cố gắng thực hiện tốt nhất vai trò của mình, giữ gìn, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, qua đó góp phần vào việc xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Xin đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò của Đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0 như sau:

Trước hết cần phải thấm nhuần về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện và ra sức vận động quần chúng thực hiện đạt hiệu quả cao nhất có thể, củng cố niềm tin vững chắc của quần chúng đối với Đảng, đây cũng chính là một “bức tường đề kháng” rất tốt của Nhân dân chống lại những luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch…

Thứ hai là gắn việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; dựa vào quần chúng và tin quần chúng để phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách mạnh mẽ, đồng bộ. Cần phải chủ động, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, không để kẻ xấu, bọn phản động, các thế lực thù địch lợi dụng, gây lũng đoạn nội bộ.

Thứ ba là thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực thực tiễn; nói đi đôi với làm, gương mẫu đi đầu, tin và dựa vào dân để vận động Nhân dân phản bác lại những luận điệu sai trái, thù địch. Bởi vì người cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân làm theo thì phải có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, quan hệ mật thiết với quần chúng; phải có bản lĩnh vững vàng, có trí tuệ và năng lực thực tiễn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại những luận điệu sai trai, thù địch một cách có hiệu quả cho dù bọn chúng có dùng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm đến đâu.

Thứ tư là chấp hành và thực hiện thật tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên tinh thần chân thật, thẳng thắn và xây dựng, đấu tranh làm rõ đúng, sai đi đến thống nhất, giữ vững đoàn kết trong nội bộ Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm quan trọng, xuyên suốt từ trước đến nay, là trách nhiệm của mỗi Đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng giàu, mạnh và phát triển, nhất là trong thời đại 4.0 hiện nay.

                                                                            Nguyễn Thị Thanh Thiện

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây