Một số nội dung mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dâ

Thứ tư - 15/03/2023 04:30

Một số nội dung mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dâ

Ngày 18/01/2023, VKSND tối cao có văn bản số 190/VKSTC-V15 về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND, xin giới thiệu hai nội dung mới cơ bản như sau:

 Ảnh minh họa (Nguồn: VKSND tối cao).

Hiện nay, VKSND tối cao đang dự thảo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi giữ chức vụ trong ngành KSND thay thế Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao. Trong khi chờ xây dựng sửa đổi quy chế, bên cạnh việc thực hiện quy chế số 400/QĐ-VKSTC, VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung mới về việc bổ nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ, công chức sau khi bị kỷ luật  và công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý  trong ngành, cụ thể:

Một là, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khuyến khích công chức bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm. Cán bộ, công chức bị kỷ luật thì không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian tính từ ngày ký quyết định kỷ luật.

Hai là, theo quy định mới nhất, nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát, mỗi thành viên giới thiệu một người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo./.

                                                                                                               

Tác giả:

Nguyễn Duy Khánh - Phòng 15 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây