Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ năm - 02/02/2023 21:07

Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Những ngày này đất nước ta vô cùng phấn khởi trong không khí vui tươi đón chào xuân Quỹ Mão 2023. Toàn Đảng toàn dân ta lại tự hào nhìn lại 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và lãnh đạo nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc lớn trong lịch sử nước nhà, đánh dấu một mốc son chói lọi.

 

Đầu thế kỉ XX nước ta đang đứng giữa khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời, tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì ngày mùng 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới, ông nhận ra rằng muốn cứu nước không có con đường nào khác ngoài cách mạng vô sản.  

Tháng 7 năm 1920 Nguyễn Ái Quốc được đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin, giải đáp những vấn đề cơ bản của sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc.

Tháng 12 năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

Ngày 6/1 – 7/2/1930 Nguyễn Ái Quốc tích cực chuẩn bị các tiền đề về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời chính đảng tiên phong ở Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản hợp tại Hương Cảng Trung Quốc dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đất nước thống nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, sau đó tiếp tục bước vào các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ năm 1986, Đảng lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng.

Nếu giai đoạn đầu đổi mới (1986 - 1990) mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4% thì giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016 - 2019 đạt mức bình quân 6,8%.

Các năm tiếp theo, mặc dù kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Đón xuân năm Quỹ Mão 2023 chúng ta tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng toàn dân tộc ta và tương lai tương sáng của đất nước ta.

93 năm đồng hành cùng dân tộc Đảng ta luôn tăng cường sự lãnh đạo đoàn kết thống nhất giữ vững nguyên tắc kỉ luật, kỉ cương của Đảng. Đề cao pháp luật của nhà nước. Chủ động phòng ngừa tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động… Để lãnh đạo toàn dân toàn quân bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.    

Và đặc biệt là thủ đô Hà Nội năm 2023 - vị thế là trung tâm của cả nước cần có chiến lược kế hoạch tổng thể căn cơ trên cơ sở thích ứng an toàn mở cửa nền kinh tế, nhưng vẫn đặt mục tiêu đảm bảo sức khỏe của người dân là trên hết đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân. Khẳng định thắng lợi của Hà Nội và huy động hệ thống chính trị vào cuộc - dân làm thì mới bền, dân canh dân, dân gác dân, tri ân đồng bào lực lượng tuyến đầu cùng với việc tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi không khí của ngày xuân - tạo cho dân một cái tết ấm no an toàn lành mạnh.Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước CHXHCNVN muôn năm. Chủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

                                                         Nguyễn Thị Thu Hà (sưu tầm)
Viện KSND TP Chí Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây