KẾ HOẠCH Tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024

Thứ ba - 28/05/2024 20:44
 
VIỆN KSND TỐI CAO
VIỆN KSND TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 31/KH-VKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2024
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký dự tuyển
vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024

Thực hiện Công văn số 1417/VKSTC-V15 ngày 12/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ tuyển, cấp Phiếu sơ tuyển cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Lựa chọn được thí sinh có đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị, học lực, hạnh kiểm, độ tuổi, sức khoẻ để thi tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024 theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Việc sơ tuyển phải thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo kết quả sơ tuyển chính xác, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến sơ tuyển.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ đăng ký sơ tuyển của các thí sinh do Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chuyển đến.
Thời gian hoàn thành trước ngày 28 tháng 5 năm 2024.
2. Tiến hành sơ tuyển
2.1. Nội dung thực hiện
- Kiểm tra trực tiếp về chiều cao, cân nặng và các tiêu chí: dị hình, dị dạng, khuyết tật, nói ngọng, nói lắp.
- Kiểm tra trên Phiếu khám sức khoẻ có trong hồ sơ về bệnh kinh niên, mãn tính.
2.2. Thời gian, địa điểm sơ tuyển và cấp Phiếu sơ tuyển
- Thời gian tiến hành sơ tuyển và cấp Phiếu sơ tuyển: 1/2 ngày, từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 04 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Trụ sở VKSND tỉnh Hải Dương.
Địa chỉ: Lô 300, đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Giao VKSND cấp huyện thông báo cho thí sinh nơi có thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức sơ tuyển về thời gian, địa điểm sơ tuyển và các giấy tờ phải mang theo khi đi sơ tuyển (Thẻ căn cước công dân).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:
- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển do Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chuyển đến.
- Tham mưu thành lập Ban Sơ tuyển để tổ chức sơ tuyển và cấp Phiếu sơ tuyển cho các thí sinh. Thành phần Ban Sơ tuyển gồm 06 thành viên: Trưởng ban sơ tuyển là đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban là đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, các thành viên gồm: Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, 01 công chức đơn vị Thanh tra khiếu tố và 02 công chức Phòng Tổ chức cán bộ.
- Tổng hợp kết quả gửi hồ sơ về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và báo cáo VKSND tối cao đúng thời gian theo quy định (trước ngày 10/6/2024).
2. Văn phòng tổng hợp có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức sơ tuyển.
3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo cho các thí sinh đăng ký sơ tuyển về thời gian, địa điểm sơ tuyển và các giấy tờ cần thiết mang theo khi đến sơ tuyển; phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức sơ tuyển đảm bảo đúng Kế hoạch./.

 
 Nơi nhận
- VKSNDTC (Vụ 15);
- Lãnh đạo VKSND tỉnh;
- VKSND cấp huyện;
- Lưu: VT, P.15.                                             
VIỆN TRƯỞNG
                        

(Đã ký)


Nguyễn Hoàng Dương
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây