Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách

Thứ năm - 14/03/2019 23:31

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách


Đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn - Viện trưởng


Đồng chí Trần Đình Nghị - Phó Viện trưởng


Đồng chí Phạm Thị Huệ - Phó Viện trưởng
 

Tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên, Người lao động VKSND huyện Nam Sách

Tên đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách

Địa chỉ: số 5 đường Hùng Vương, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Số điện thoại: 02203.758.560

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Tóm tắt thành tích thi đua từ khai thành lập đến nay:

Cách đây 58 năm, ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ngày 31/12/1960, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ký Quyết định số 01/QĐ và Thông tư số 212-V5-P1 ngày 10/01/1961 về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân các cấp, theo đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách được thành lập với chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà nước và công dân.

Ngày 28/3/1961 đồng chí Đinh Văn Đồng được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Nam Sách. Thực hiện Nghị quyết 12 của Quốc Hội về việc tách tỉnh Hải Dương, tháng 4/1997, VKSND huyện Nam Sách được tái lập và chính thức đi vào hoạt động, khi đó đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp được bổ nhiệm làm Viện trưởng. Từ đó đến nay, các đồng chí được bổ nhiệm làm Viện trưởng qua các thời kỳ là đồng chí Nguyễn Hoàng Dương (hiện là Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương), đồng chí Chu Xuân Đông (đã nghỉ chế độ hưu trí), đồng chí Nguyễn Huy Tài (hiện là Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương), đồng chí Lê Mạnh Hà và hiện nay là đồng chí Nguyễn Văn Nhuấn. Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống, yêu ngành, yêu nghề không ngừng phát triển, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  Đến nay, đội ngũ cán bộ đơn vị đều đạt chuẩn về trình độ, 09 đồng chí làm chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát đều có trình độ Đại học Luật, 01 đồng chí trình độ Thạc sỹ Luật; 02 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị- hành chính trụ sở làm việc khang trang, cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo yêu cầu công tác. Bằng bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, trong 56 năm qua dù trong thời kỳ nào, trong hoàn cảnh nào, cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

  Trong những năm qua, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đã đạt được đơn vị nhiều năm được khen thưởng các danh hiệu như:

  - Năm 1993, 1995, 1994, 1998:  Bằng khen "Danh hiệu Tổ đội lao động Xã hội chủ nghĩa" của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

  - Năm 1999: Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc" của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

  - Năm 2003: Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng 55 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  - Năm 2006:  Giấy khen "Đã có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 46 năm ngày thành lập ngành KSND" của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương.

  - Năm 2007: Giấy khen "Có thành tích trong phong trào Liên hoan văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân" của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương.

  - Năm 2010: Bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X" của Viện trưởng VKSND tối cao.

  Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  Chứng nhận "Tập thể lao động xuất sắc" của Viện KSND tỉnh Hải Dương.

  Giấy khen "Thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010" của Công an tỉnh Hải Dương.

  - Năm 2012: Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  - Năm 2013: Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong thi đua chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  - Năm 2014: Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong cuộc thi nâng cao trình độ tin học và kỹ năng ứng dụng CNTT" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 54 năm ngành thành lập ngành KSND" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm 2010-2014" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  Giấy khen "Có thành tích trong đợt thi đua xây dựng đội ngũ KSV vững về chính trị giỏi về nghiệp vụ..." của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phiên tòa sơ thẩm hình sự rút kinh nghiệm" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  - Năm 2015: Giấy khen "Tập thể lao động tiên tiến" của Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

  - Năm 2016: Bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" của Viện trưởng VKSND tối cao.

  Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xác định các vụ án trọng điểm” của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương.

 - Năm 2017: Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

 - Năm 2018: Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

  Bên cạnh đó, đơn vị còn được UBND huyện công nhạn là “Cơ quan đơn vị văn hóa” các năm 2005, 2011, 2016 chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen “Giữ vững và phát huy tốt danh hiệu đơn vị văn hóa 3 năm 2011-2013”, Giấy khen “Đơn vị an toàn về an ninh trật tự” năm 2017.

  Có được những thành tích nêu trên là nhờ sự lãnh đạo sát sao của Chi bộ. Kể từ khi thành lập đến nay, Chi bộ Viện KSND huyện Nam Sách đã nhiều năm liên tục được Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen:

 - Giấy khen “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” các năm 1992, 1993, 1998, 2000, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 của Đảng bộ huyện Nam Sách.

  - Năm 2016: Bằng khen “Chi bộ trong sạch vững mạnh” của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương

 Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND huyện Nam Sách nói riêng, Lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách nguyện đem tất cả lòng yêu nghề, trí tuệ và tâm huyết cống hiến cho ngành Kiểm sát, luôn luôn là những người Kiểm sát viên “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” theo lời Bác Hồ dạy, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây