Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hải Dương đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp

Thứ bảy - 09/09/2023 03:47
Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Hải Dương, các đơn vị hai cấp VKSND tỉnh Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn, tích cực tham gia và đóng góp quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Ngành kiểm sát Hải Dương vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng cao quý. Đóng góp vào những thành tích xuất sắc ấy, là kết quả của các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực của VKSND hai cấp tỉnh Hải Dương; là những nỗ lực không ngừng của những cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự, thi hành án…Lặng lẽ hơn, nhưng đóng góp một phần không nhỏ vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nói chung cũng như của VKSND Hải Dương nói riêng, chính là những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh.
 
 
Đồng chí Phạm Xuân Thắng – Chánh văn phòng VKSND tỉnh Hải Dương hướng dẫn cán bộ tham mưu tổng hợp
          Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hải Dương chịu sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng; thống kê tội phạm – công nghệ thông tin; công tác tuyên truyền; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; công tác văn thư, lưu trữ, hậu cần... Là đơn vị có bề dày truyền thống, hàng năm, Văn phòng tổng hợp VKSND Hải Dương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác, trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có lối sống trung thực, thẳng thắn dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm… Đơn vị luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu nắm vững các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của VKSND tối cao để tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong việc xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Hải Dương; xác định cụ thể những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo từng tháng, từng tuần; đồng thời trực tiếp theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Viện trong việc chỉ đạo các đơn vị 2 cấp thực hiện chỉ tiêu công tác theo Kế hoạch đã đề ra. Kịp thời tham mưu phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát Hải Dương.  
          Văn phòng tổng hợp đã có nhiều đổi mới trong phương thức theo dõi kết quả công tác kiểm sát của các đơn vị hai cấp, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện, đồng thời chủ động tham mưu xây dựng các báo cáo theo yêu cầu VKSND tối cao, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, chính xác, chất lượng; thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm, công tác tuyên truyền. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác Thi đua – Khen thưởng, đã kịp thời tham mưu Viện trưởng VKSND tỉnh phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả. Định kỳ, hằng năm thẩm định hồ sơ, tổng hợp sáng kiến của cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát hai cấp để báo cáo Hội đồng Sáng kiến xét, công nhận. Công tác tài chính, kế toán, quản lý kho quỹ, tài sản công luôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành, bảo đảm chi tiêu tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ.  Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường, việc quản lý, tra cứu các hồ sơ, tài liệu lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện, phục vụ có hiệu quả cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ…
          Với những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hải Dương, hàng năm nhiều lượt công chức, người lao động được Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh và các tổ chức, đoàn thể khen thưởng. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Lãnh đạo Viện trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần cùng với toàn ngành Kiểm sát Hải Dương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đã đề ra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.
  Người viết bài


Xuân Thắng – Hồng Ngọc
Văn phòng tổng hợp

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây