Hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật… trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thứ sáu - 21/07/2023 05:40

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá của cả nhiệm kỳ theo chỉ đạo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020: “Toàn ngành xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chinh, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới”, ngay từ đầu năm nghiệp vụ, VKS hai cấp tỉnh Hải Dương đã chú trọng nâng cao  về số lượng và chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, VKS hai cấp đã kiểm sát 100% các vụ việc ở các giai đoạn khác nhau gồm: 247 thông báo thụ lý; kiểm sát lập hồ sơ 138 vụ, 109 việc và kiểm sát 179 bản án, quyết định; tham gia 40 phiên tòa (HCST 14, KDST17, HCPT 03, LĐST 02, KDPT 04) 104 phiên họp thuộc phạm vi tham gia của VKS. Qua kiểm sát ban hành 16 văn bản yêu cầu xác minh bổ sung chứng cứ... và phát hiện Tòa án cùng cấp vi phạm về thu thập đánh giá chứng cứ, chuyển chậm thông báo thụ lý vụ án, quyết định giải quyết….Thông qua hoạt động kiểm sát, VKS hai cấp đã ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm (Phòng 10, VKS thành phố Chí Linh); ban hành 36 kiến nghị (tỉnh 03 kiến nghị, huyện 33 kiến nghị) trong đó 22 kiến nghị đối với Tòa án cùng cấp, 14 kiến nghị đối với các cơ quan khác, tăng 05 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2022; Thực hiện nhiệm vụ đột phá của Ngành hai cấp kiểm sát đã phối hợp với Tòa án cùng cấp thực hiện 12 phiên tòa rút kinh nghiệm (tỉnh 03 - HCST 02, KDPT 01; huyện 09- trong đó có 01 phiên tòa Lao động rút kinh nghiệm mở rộng -HCST02; KDST 06, LĐST 01), 04 phiên tòa trực tuyến (HCST3; LĐST 01); 01 phiên tòa trực tuyến số hóa hồ sơ, 01 báo cáo đề xuất bằng sơ đồ tư duy.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, VKS hai cấp  cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm, phiên tòa rút kinh nghiệm..., có 02 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kháng nghị (Phòng 10, VKS TP Chí Linh), 02 đơn vị cấp huyện thực hiện 02 phiên tòa rút kinh nghiệm (thị xã Kinh Môn, Thanh Miện); 10/13 đơn vị ban hành được 13 kiến nghị phòng ngừa trong đó 05 đơn vị vượt chỉ tiêu kiến nghị phòng ngừa của cả năm (Phòng 10, TP Chí Linh, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang). Thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án đã phát hiện những sơ hở thiếu sót của UBND các cấp, Trưởng Công an, Phòng lao động thương binh xã hội....trong lĩnh vực quản lý hành chính, quản lý đất đai...kịp thời kiến nghị khắc phục và chấm dứt vi phạm, góp phần đảm bảo việc chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất.     

Để có được kết quả như trên, ngoài sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị cấp huyện thì Phòng 10- VKS cấp tỉnh đã tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới như: Phát hành văn bản triển khai thi hành pháp lệnh 01/2022 về việc Tòa án xem xét quyết định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cai nghiện bắt buộc; hướng dẫn các đơn vị triển khai thi hành Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH 15......để phục vụ hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa. Tăng cường hướng dẫn về hoạt động kiểm sát, công tác kiến nghị như Hướng dẫn công tác ngay từ đầu năm 2023, sau khi kiểm sát các bản án, quyết định của cấp huyện đã phát hiện vi phạm, kịp thời ban hành 04 văn bản hướng dẫn thực hiện kiến nghị; 02 thông báo rút kinh nghiệm; tham dự 2 phiên tòa rút kinh nghiệm mở rộng và trực tiếp hướng dẫn 12/12 đơn vị cấp huyện trong việc thực hiện các chỉ tiêu kiến nghị, kháng nghị, phiên tòa rút kinh nghiệm.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2023 và hướng tới kỷ niệm 63 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân,  VKS hai cấp cần thực hiện tốt những giải pháp như sau:

Tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản mới có hiệu lực thi hành để kịp thời áp dụng vào các vụ việc cụ thể của đơn vị thụ lý như Pháp lệnh 01/2022, Pháp lệnh 03/2022 của UBNTQH, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và chất lượng công tác kháng nghị các vụ án hành chính, dân sự...Kiểm sát chặt chẽ việc trả lại đơn khởi kiện, thông báo thụ lý, thời hạn giải quyết, các bản án, quyết định của Tòa án. Kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đối với Tòa án hoặc kiến nghị phòng ngừa đối với cơ quan tổ chức. Chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

Phòng nghiệp vụ VKS tỉnh Thông báo rút kinh nghiệm kịp thời các vụ án cấp phúc thẩm xử hủy, sửa để các kiểm sát viên, kiểm tra viên làm khâu công tác này nghiên cứu vận dụng tránh những vi phạm tương tự trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ việc.

 Kiểm sát viên, kiểm tra viên được phân công phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tố tụng, Quy chế, Quy trình công tác kiểm sát và Hướng dẫn của ngành; Thường xuyên cập nhật để nắm bắt những quy định mới của pháp luật; Nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá chứng cứ đầy đủ, toàn diện, khách quan, đối chiếu với quy định của pháp luật đề xuất hướng giải quyết đảm bảo có căn cứ; thường xuyên tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng Bài phát biểu.

 Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đối với kiểm sát viên, kiểm tra viên trong quá trình kiểm sát giải quyết  các vụ việc; đối với các đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu thì lãnh đạo viện trực tiếp kiểm tra hồ sơ, nghiên cứu các quy định pháp luật để phát hiện vi phạm, kịp thời kháng nghị, kiến nghị.

                                                                   Đinh Thị Thanh Huế - Phòng 10

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây