VKSND huyện Bình Giang: Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dâ

Thứ sáu - 21/07/2023 05:51

Cùng với lịch sử hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2023), VKSND huyện Bình Giang qua các thời kỳ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và góp phần không nhỏ vào tiến trình cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối của Đảng. Kết quả công tác hàng năm của VKSND huyện đã được Huyện ủy, VKSND tỉnh ghi nhận, được các ngành đánh giá cao.

Năm 2023, VKSND huyện Bình Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành; tập trung thực hiện tốt những yêu cầu của công tác tư pháp và cải cách tư pháp, với mục tiêu: Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trên, VKSND huyện Bình Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện phương châm: Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả, đồng thời tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của VKS trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; kiểm sát thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được phát hiện kịp thời để kháng nghị, kiến nghị.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, VKSND huyện Bình Giang tiếp tục thực hiện đổi mới công tác cán bộ, sắp xếp hợp lý và phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo và công chức đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường nhằm phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của từng vị trí công tác; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, tập trung vào các giải pháp là:

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành, của đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, KSV; kiên quyết xử lý, đấu tranh với những vi phạm và biểu hiện tiêu cực ngay trong nội bộ đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Rà soát, có kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của đơn vị; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác đã được Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo trong các Chỉ thị chuyên đề và Chỉ thị công tác hằng năm.

Phân công và sử dụng hợp lý, hiệu quả biên chế hiện có của đơn vị; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo thông qua phân công, giao việc theo hướng chọn người theo yêu cầu công việc, đánh giá đúng khả năng công tác của mỗi cán bộ, công chức để sắp xếp, phân công, chuyển đổi vị trí công tác nhằm đào tạo, phát huy sở trường của từng cán bộ, công chức và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác tự kiểm tra trong đơn vị, chủ động phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên với trách nhiệm của đảng viên và thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện kế hoạch đào tạo, luân chuyển, điều động cán bộ của ngành nhằm đào tạo toàn diện đội ngũ cán bộ, KSV; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ để bảo đảm ngăn ngừa, phòng chống suy thoái, trì trệ, tiêu cực, bảo vệ và đào tạo cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm nghiệp vụ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo sát đúng với Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của VKSND tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện. Kết quả tính từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu nghiệp vụ đơn vị cơ bản đã đạt trong đó có một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được nâng lên rõ rệt.

Các vụ án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc khác với tội danh đã truy tố. 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 62 vụ/134 bị can, truy tố 40 vụ/86 bị can, kiểm sát xét xử 43 vụ/69 bị can. Phát hành 1 kháng nghị trong lĩnh vực hình sự, 1 kháng nghị trong lĩnh vực dân sự, 15 kiến nghị vi phạm, 9 kiến nghị phòng ngừa, 55 yêu cầu trên các lĩnh vực công tác; Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, KSV có chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%, không có tạm giữ quá hạn, không để xảy ra trường hợp bắt giữ, khởi tố, truy tố oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào Toà án tuyên không phạm tội hoặc bị cấp phúc thẩm cải sửa, hủy án do lỗi của VKS; không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung; đã phối hợp với Toà án tổ chức 6 phiên tòa rút kinh nghiệm, 10 phiên tòa trực tuyến, 3 phiên tòa công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa… Các kiến nghị, yêu cầu của VKSND huyện đều được tiếp thu, thực hiện, góp phần đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ những kết quả đã đạt được, 6 tháng đầu năm 2023 đơn vị được tặng 4 Giấy khen trong các phong trào thi đua ngắn hạn và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Về cá nhân: Có 1 đồng chí được Viện trưởng VKSND tỉnh đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; 14 lượt đồng chí được tặng Giấy khen trong công tác.

được kết quả đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của VKSND tỉnh, Huyện ủy và sự giám sát của HĐND huyện Bình Giang, sự giúp đỡ hiệu quả của các cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan nội chính, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của VKSND huyện Bình Giang đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; góp phần tích cực hướng tới kỷ niệm 63 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2023)./.

                                             Nguyễn Thị Hoa
VKSND huyện Bình Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây