Đơn vị Thanh tra - Khiếu tố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Thứ năm - 15/06/2023 06:15

Đơn vị  Thanh tra - Khiếu tố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện  chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, ngày 12/6/2023 đơn vị Thanh tra – Khiếu tố tổ chức họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự họp có đầy đủ lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên của đơn vị.

Tại cuộc họp, đồng chí Chánh Thanh tra đã quán triệt mục đích, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Việc tổ chức họp nhằm điểm lại những kết quả đạt được trong 6 tháng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ; những ưu điểm cần phát huy; kiểm điểm những hạn chế để có biện pháp khắc phục nhằm thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo. Từng công chức trong đơn vị đã kiểm điểm những công việc đã làm, đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ, đề ra các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm.

Kiểm điểm kết quả 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị Thanh tra – Khiếu tố đã xây dựng chương trình công tác thanh tra, công tác giải quyết Khiếu nại- Tố cáo năm 2023 và thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đã đề ra; đã kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra năm 2022 đối với 4 đơn vị VKSND cấp huyện; Tiến hành 4 cuộc thanh tra (trong đó thanh tra theo kế hoạch 03 cuộc, thanh tra đột xuất 01 cuộc); kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 26 cuộc; tham gia 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 01; tham gia 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ; 01 cuộc kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng. Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh giải quyết 2 khiếu nại thuộc thẩm quyền, kiểm tra việc giải quyết 01 khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Áp dụng 01 biện pháp kiểm sát yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp; phát hành 01 kiến nghị đối với cơ quan tư pháp, 01 kiến nghị đối với phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh. Phân loại xử lý  299 đơn (13 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và 285 đơn có nội dung kiến nghị, phản ánh), việc phân loại xử lý đơn chính xác, thụ lý đơn thuộc thẩm quyền, trả lại hướng dẫn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đã tiếp 51 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, công dân đều được cán bộ tiếp công dân giải thích hướng dẫn kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị cũng đã nghiêm túc chỉ ra những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó là việc soạn thảo văn bản cá biệt có việc còn bị nhầm lẫn, có cuộc thanh tra chất lượng chưa cao.

Hình ảnh một buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra

 

Hình ảnh cán bộ tiếp công dân tại VKSND tỉnh

Kết thúc cuộc họp sơ kết, lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên trong đơn vị đều thống nhất với những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục. Đồng lòng, cố gắng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và phấn đấu Đơn vị đạt danh hiệu  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

                                           

Phạm Thị Quyên, Lưu Nam Thương

Thanh tra- Khiếu tố VKSND tỉnh Haỉ Dương


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây