Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ tại Chi bộ Văn phòng tổng hợp

Thứ ba - 26/09/2023 03:11
Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm chỉ ra ưu điểm để cán bộ, đảng tiếp tục phát huy và những khuyết điểm để khắc phục, hoàn thiện bản thân.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Người khẳng định “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”, “muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở rộng tự phê bình và phê bình” và Người xem đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Đồng thời, Người chỉ dẫn tự phê bình là bản thân tự mình soi rọi mình, tự nghiêm khắc, thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Phê bình là nêu lên những khuyết điểm của đồng chí khác, của tổ chức đảng nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm. Vì vậy, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng tự phê bình và phê bình là trách nhiệm của tất cả các tổ chức đảng và đảng viên để làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
02 công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ VPTH
(nguồn ảnh: Internet)
Trong những năm qua, việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công tác tự phê bình và phê bình cũng như những nội dung khác gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” luôn được cán bộ, đảng viên Chi bộ Văn phòng Tổng hợp Viện KSND tỉnh Hải Dương chú trọng đề cao. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nêu gương tự phê bình và phê bình, chi bộ không phê bình chung chung, xuê xoa, chiếu lệ. Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã nghiên túc chỉ ra những ưu, khuyết điểm của từng đảng viên, đồng thời phát huy ý thức tự giác, dân chủ để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Bên cạnh đó, Chi bộ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng đảng viên phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của Chi bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trên từng vị trí công tác, trong từng lĩnh vực được giao nhiệm vụ. Chi bộ đã tổ chức tự phê bình và phê bình trong mỗi kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt có tính cụ thể, thiết thực hướng vào việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá, phê phán những vấn đề cấp bách trước mắt của Chi bộ và cán bộ, đảng viên, trước hết là hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất năng lực, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc biểu dương, phê bình và tự phê bình được tiến hành một cách kịp thời nên những hạn chế, khuyết điểm không để tái diễn, kéo dài, do đó đã khích lệ mọi đảng viên trong Chi bộ phát huy được tính chủ động, mạnh dạn đóng góp ý kiến, phê bình sự lãnh đạo của Chi bộ cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách rất thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ tại Văn phòng Tổng hợp nói riêng và các Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh nói chung, xin đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:
- Chi bộ cần đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, chú trọng củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo có tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
- Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Bí thư Chi bộ phải thường xuyên gợi ý nội dung thảo luận, mở rộng dân chủ để cho đảng viên bày tỏ chính kiến của mình; các ý kiến tham gia phải được tôn trọng, tổng hợp; kết luận phải thấu tình, đạt lý, tuân thủ nguyên tắc tập trung, dân chủ. Bên cạnh đó người đứng đầu thực hiện nghiêm túc tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tự giác nêu gương trước tổ chức và đảng viên, tự phê bình theo nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện từ đầu năm đã đăng ký trước chi bộ; lắng nghe ý kiến tham gia góp ý của đảng viên và tiếp thu sữa chữa khuyết điểm (nếu có).
- Đảng viên tự phê bình phải tự giác, thành thật đánh giá ưu, khuyết điểm của bản thân mình, xem đây là việc làm thường xuyên; cầu thị nhận, sửa chữa khuyết điểm góp ý từ đồng chí, đồng nghiệp để cho bản thân khỏi sai lầm, khuyết điểm lớn. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mình trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tự phê bình và phê bình có ý nghĩa quan trọng và trực tiếp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao uy tín và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; là cơ sở để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng đã đề ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc này để mang lại hiệu quả thiết thực nhất.
              Nguyễn Hồng Ngọc
Văn phòng Tổng hợp
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây