Vai trò lãnh đạo của Chi ủy đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên tại VKSND TP. Hải Dương

Thứ ba - 12/04/2022 03:13

Vai trò lãnh đạo của Chi ủy đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên tại VKSND TP. Hải Dương

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh niên, Chi bộ VKSND TP. Hải Dương đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, đóng góp tích cực vào hoạt động chính trị cơ quan, được thể hiện ở những mặt sau đây:

(Ảnh minh họa: Lễ kết nạp Đảng viên năm 2021)

Thứ nhất, Định hướng về chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động, nguyên tắc của công tác đoàn và phong trào thanh niên

Hàng năm, Chi ủy luôn có các buổi làm việc với Ban Chấp hành Chi đoàn để nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành Chi đoàn trước khi cử đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khi thực hiện quy trình xem xét kết nạp đảng viên mới; tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên trong độ tuổi đoàn được tham gia sinh hoạt đoàn đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, Chi ủy cũng chỉ đạo đoàn thanh niên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, với trọng tâm là đổi mới tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Động viên đoàn viên, thanh niên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tạo điều kiện về thời gian, con người và kinh phí cho mọi hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên.

Thứ hai, Chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Đảng

Chi ủy đã lãnh đạo và phối hợp Thủ trưởng đơn vị quan tâm, chọn, cử nhiều lượt công chức là đoàn viên, thanh niên đi tham gia các lớp bồi dưỡng theo các lĩnh vực về chuyên môn, chính trị, quản lý hành chính nhà nước, tạo điều kiện về mặt thời gian, hỗ trợ về tài chính theo quy định cho đoàn viên, thanh niên. Việc chọn, cử công chức tham gia các khóa học cũng được đổi mới, phù hợp với vị trí việc làm và quy hoạch cán bộ, gắn với nhu cầu sử dụng cán bộ và thực tiễn của đơn vị. Nhờ đó, trình độ các mặt của đội ngũ đoàn viên, thanh niên không ngừng được tăng cường, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thứ ba,Bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức là đoàn viên, thanh niên trong hoạt động chuyên môn của đơn vị

Chi ủy định hướng phối hợp Thủ trưởng đơn vị đã thực hiện việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho các công chức là đoàn viên, thanh niên một cách hợp lý, phát huy được năng lực sở trường, tính chủ động, sáng tạo trong công việc được giao. Các đoàn viên được tin tưởng phân công giao mọi mặt công tác của đơn vị phù hợp với năng lực, sở trường và lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của từng đồng chí. Đây là một sự thử thách nhưng cũng thể hiện sự tin tưởng của Chi ủy, Lãnh đạo cơ quan đối với chi đoàn thanh niên.

Bên cạnh đó, Chi ủy và Lãnh đạo cơ quan luôn tạo điều kiện tối đa để đoàn viên được bày tỏ quan điểm hay suy nghĩ cá nhân, phát huy tính chủ động, tính độc lập sáng tạo và tính tự chịu trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên. Chính điều này tạo nên môi trường làm việc thân thiện, minh bạch, tạo động lực làm việc, phát huy sáng tạo và trí tuệ cá nhân trong sức mạnh tập thể.

  Thứ tư, Quan tâm công tác phát triển Đảng

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, Chi ủy và Lãnh đạo VKSND TP. Hải Dương luôn quan tâm bồi dưỡng, kết nạp các đoàn viên, thanh niên ưu tú được đứng trong hàng ngũ Đảng để tạo môi trường phấn đấu cho các đoàn viên, thanh niên trẻ.

                                                                        Đinh Thị Vân, Lê Phương Dung
Viện KSND TP HảiDương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây