Chi bộ VKSND TP Hải Dương: Học tập, quán triệt Kết luận 21-KL/TW

Thứ ba - 10/05/2022 21:56

Chi bộ VKSND TP Hải Dương: Học tập, quán triệt Kết luận 21-KL/TW

Mới đây, Chi bộ Viện KSND TP Hải Dương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệttriển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), đồng chí Nguyễn Thị Băng Tâm, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện KSND TP Hải Dương chủ trì hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có 20/21 cán bộ, đảng viên, đây là đợt sinh hoạt chính trị của Chi bộ và một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành năm 2022.

Tại Hội nghị, đồng  chí Nguyễn Thị Băng Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND TP. Hải Dương đã trực tiếp truyền đạt đến cán bộ, đảng viên nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 18/02/2022 của Thành ủy Hải Dương; Kế hoạch số 10-KH/BCSĐ ngày 10/02/2022 của Ban cán sự Viện KSND tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 08-KH/CB ngày 30/3/2022 của Chi bộ Viện KSND TP. Hải Dương về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Sau khi nghe triển khai, toàn thể cán bộ, đảng viên tại hội nghị tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Chi bộ.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Băng Tâm yêu cầu từng cán bộ, kiểm sát viên trên cơ sở các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021; Kế hoạch số 10-KH/BCSĐ ngày 10/02/2022; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 18/02/2022; Kế hoạch số 08-KH/VKS ngày 30/3/2022 xác định mục đích yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và các nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân để thực hiện.

Qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực thi công vụ; vận dụng cụ thể hóa các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra.

                                                                      Vũ Đức Tâm, Trương Thị Thùy Dương
Viện KSND TP. Hải Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây