Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hải Dương tăng cường lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Thứ năm - 30/06/2022 23:59

Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hải Dương tăng cường lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Vừa qua, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí  thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Nguồn ảnh: VKSND tỉnh HD

Kế hoạch của Đảng bộ với những nội dung cụ thể, sát hợp với đặc điểm tình hình, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, theo hướng 5 rõ, đó là:

Thứ nhất, nhiệm vụ, giải pháp để  tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ nhằm tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chú trọng đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc xử lý kịp thời những nhân tố có thể dẫn tới mất an ninh, trật tự ở cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị, xử lý nghiêm các đoàn thể hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Thứ hai, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xác định phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 30/3/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiệnthực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ ba, Thực hiện nghiêm quy định bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện sơ hở, mất cảnh giác của đảng viên, công chức, nhân viên và những biểu hiện sai trái về quan điểm tư tưởng, đạo đức lối sống để báo cáo cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm tra, kiểm điểm, giáo dục, xử lý theo quy định của Đảng, nhất là những trường hợp phát ngôn vô nguyên tắc, tán phát, tuyên truyền những nội dung trái với Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thứ tư, Đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phát huy hiệu quả hoạt động của Trang tin điện tử VKSND tỉnh Hải Dương, chú trọng bảo đảm an ninh thông tin, khắc phục những lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng thông tin và những sơ hở thiếu sót trong quản lý, sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet của các đơn vị. Phối hợp với các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm để nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật về phòng, chống tội phạm, tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các chương trình Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao, của Tỉnh ủy Hải Dương.Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, về chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Thứ sáu, các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Đảng ủy, chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình tố tụng, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhất là những vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động băng, ổ nhóm “xã hội đen”, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao, mua bán người, các vụ án liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid 19…. Tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên nghiệp vụ trong kiểm sát các bản án, quyết định hình sự nhằm phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu theo luật định.

Từ việc quán triệt, triển khai kịp thời và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị của Cấp uý Đảng nêu trên của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hải Dương, chắc chắn mang lại hiệu quả cao trongcông tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới./.

                                                              Nguyễn Quang Trung
Chi bộ 7- Đảng bộ VKSND tỉnh Hải Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây