Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hải Dương: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 28/01/2022 04:50

Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hải Dương:  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hải Dương xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc trong nhiều năm qua; kết quả học tập và làm theo đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền khen thưởng (01 Chi bộ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 02 tập thể Chi bộ, 02 cá nhânđược Đảng ủy Khối các cơ quan tnh tặng Giấy khen; 02 tập thể chi bộ và 07 Đảng viên được Đảng bộ Viện VKSND tỉnh tặng Giấy khen).   

Quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 22/12/2021, triển khai Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 26/11/2021 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiệnvề việc “Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí minh trong tình hình mớí”. Ngày 30/12/2021, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung quy định: Cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phải: Thực hiện nghiêm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, đồng thời thực hiện các chuẩn mực đạo đức như sau: 1. Đối với Đảng, Tổ quốc: phải tuyệt đối trung thành; 2. Đối với nhân dân: phải tôn trọng, tận tụy phục vụ; 3. Đối với công việc:  phải trung thực, trách nhiệm, tận tụy; 4. Đối với đồng nghiệp: phải đoàn kết, phối hợp; 5. Đối với bản thân: phải cầu thị, khiêm tốn, nói đi đôi với làm; 6. Đối với thế lực thù địch: phải kiên quyết đấu tranh.

Quy định mới ban hành với các Chuẩn mực dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.

                                                                                     Nguyễn Quang Trung
Phòng 7- VKSND tỉnh Hải Dương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây