Hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật… trong 6 tháng đầu năm 2024.

Thứ hai - 08/07/2024 20:25
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá của cả nhiệm kỳ theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020: “Toàn ngành xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chinh, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới”,  với phương châm công tác: “Đoàn kết, Trách nhiệm - Kỷ cương, Liêm chính – Bản lĩnh, Hiệu quả”, 6 tháng đầu năm 2024,  phòng 10 - VKSND tỉnh Hải Dương đã chú trọng nâng cao về số lượng và chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
Kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị phòng 10 đã bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Hướng dẫn của Vụ 10, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh, xây dựng Chương trình công tác của đơn vị, đề ra các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm: thực hiện tốt việc kiểm sát các bản án, quyết định, tham gia 100% phiên tòa phiên tòa, phiên họp theo quy định. Tổng số thụ lý 45 vụ, đã giải quyết 16 vụ; đã phối hợp với tổ chức 3 phiên tòa tự rút kinh nghiệm; phát hành 8 văn bản yêu cầu Tòa án bổ sung chứng cứ. Đã số hóa hồ sơ 1vụ. Thông qua công tác kiểm sát, đã tích cực kiểm sát phát hiện, tổng hợp nhiều vi phạm của Tòa án và các cơ quan liên quan khác, đã tham mưu phát hành 3 kiến nghị gồm 2 kiến nghị với Tòa án, 1 kiến nghị với UBND TP Chí Linh, các kiến nghị đều được tiếp thu, thực hiện.
Về công tác kiểm tra hướng dẫn huyện: Ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết án HC, KDTM, LĐ và các việc khác theo quy định pháp luật đối với các đơn vị cấp huyện. Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ thường xuyên đối với 7 đơn vị gồm: thành phố Hải Dương, Kinh Môn, Chí Linh, Kim Thành, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Bình Giang. Qua kiểm tra đã hướng dẫn huyện phát hành được nhiều kiến nghị với Tòa án và các cơ quan liên quan khác. Đã ban hành 4 thông báo rút kinh nghiệm với cấp huyện (2 thông báo Rút kinh nghiệm quý, 1 thông báo RKN qua kiểm tra kiến nghị, 1 thông báo RKN).
(Phòng 10 tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2024)
Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 khâu công tác này cũng còn những tồn tại, thiếu sót như: Chất lượng đề xuất có vụ chưa đạt, khả năng phân tích tổng hợp đề xuất còn hạn chế; còn có đề xuất chậm muộn thời gian theo quy chế làm việc đã đề ra; Việc kiểm sát bản án quyết định cấp huyện có vụ, việc còn hạn chế, chưa phát hiện vi phạm để rút kinh nghiệm, hướng dẫn cấp huyện.  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, phòng 10 cần thực hiện tốt những giải pháp như sau:
Tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản mới có hiệu lực thi hành để kịp thời áp dụng vào các vụ việc cụ thể của Luật Đất đai 2024 thay thế Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và chất lượng công tác kháng nghị các vụ án hành chính, dân sự...Kiểm sát chặt chẽ việc trả lại đơn khởi kiện, thông báo thụ lý, thời hạn giải quyết, các bản án, quyết định của Tòa án. Kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đối với Tòa án hoặc kiến nghị phòng ngừa đối với cơ quan tổ chức. Chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Thông báo rút kinh nghiệm kịp thời các vụ án cấp phúc thẩm xử hủy, sửa để các kiểm sát viên, kiểm tra viên làm khâu công tác này nghiên cứu vận dụng tránh những vi phạm tương tự trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ việc.
 Kiểm sát viên, kiểm tra viên được phân công phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tố tụng, Quy chế, Quy trình công tác kiểm sát và Hướng dẫn của ngành; Thường xuyên cập nhật để nắm bắt những quy định mới của pháp luật; Nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá chứng cứ đầy đủ, toàn diện, khách quan, đối chiếu với quy định của pháp luật đề xuất hướng giải quyết đảm bảo có căn cứ; thường xuyên tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng Bài phát biểu.
 Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đối với kiểm sát viên, kiểm tra viên trong quá trình kiểm sát giải quyết  các vụ việc; đối với các đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu thì lãnh đạo viện trực tiếp kiểm tra hồ sơ, nghiên cứu các quy định pháp luật để phát hiện vi phạm, kịp thời kháng nghị, kiến nghị
                                                                                      Hoàng Anh Tuấn - Phòng 10
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây