CHÍ LINH: Hoàn thành sớm chỉ tiêu Kiểm sát trực tiếp việc Thi hành án hình sự tại UBND xã, phường

Thứ tư - 08/05/2024 21:50
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024, trong 04 tháng đầu năm 2024, Viện KSND thành phố Chí Linh đã trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự ngoài cộng đồng tại 10 Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường trên tổng số 18 UBND xã, phường có người chấp hành án hình sự, đạt 55,6% (chỉ tiêu của Ngành là ≥ 30%).
(Hình ảnh làm việc tại một đơn vị UBND xã, phường được kiểm sát trực tiếp)
Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, Viện KSND thành phố Chí Linh nhận thấy: về cơ bản UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án đang chấp hành án ở địa phương. Công an các xã, phường đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu cho UBND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các Kết luận kiểm sát năm trước của Viện KSND đã được UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện. Hiệu quả của công tác theo dõi, giám sát, giáo dục của UBND cấp xã, phường được nâng cao rõ rệt, đa số các bị án đã chấp hành tốt nghĩa vụ của mình; hồ sơ, sổ sách được lập và ghi chép, theo dõi tương đối đầy đủ, rõ ràng, việc bàn giao hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an thành phố được thực hiện nghiêm túc…
Tuy nhiên, còn có UBND xã, phường vẫn để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại như: một số bản nhận xét định kỳ hàng tháng của người chấp hành án UBND xã, phường không xếp loại việc chấp hành án, chưa lập danh sách đề nghị Cơ quan THAHS xét miễn giảm cho các bị án đủ điều kiện…
Để khắc phục những thiếu sót, tồn tại này, Viện KSND thành phố Chí Linh đã tổng hợp, ban hành Kết luận, kiến nghị đối với những UBND xã, phường còn có thiếu sót để tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, không để xảy ra các vi phạm tương tự. Trên cơ sở đó, Viện KSND thành phố Chí Linh đã tổng hợp ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án trên địa bàn thành phố Chí Linh.
                                                   Nguyễn Anh Đức
VKSND thành phố Chí Linh
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây