Kết luận thanh tra đột xuất tại Phòng 8, Viện KSND tỉnh.

Thứ hai - 20/06/2022 23:23

Kết luận thanh tra đột xuất tại Phòng 8, Viện KSND tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị, ngày 24/5/2022, Viện trưởng KSND tỉnh quyết định thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra đột xuất việc tổ chức giao ban tuần, tháng tại Phòng 8, Viện KSND tỉnh Hải Dương, thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/5/2022.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 7/6/2022, lãnh đạo VKSND tỉnh công bố kết luận thanh tra tại Phòng 8. Thành phần buổi làm việc có các thành viên Đoàn thanh tra, lãnh đạo và công chức Phòng 8; chủ trì buổi kết luận do đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Kết luận thanh tra đã đánh giá những ưu điểm mà đơn vị đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, chất lượng giao ban, giao việc, đánh giá kết quả công việc còn hạn chế, như: việc tổ chức giao ban có kỳ nội dung còn sơ sài; có kỳ giao ban không thể hiện việc công chức báo cáo kết quả công việc đã làm, chưa làm, khó khăn vướng mắc; một số công chức chưa chủ động chuẩn bị nội dung trước khi giao ban, chưa dự kiến công việc phải thực hiện...

Trên cơ sở đó, Đ/c Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo yêu cầu đồng chí Trưởng phòng 8 tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp để khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu để nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị trong thời gian tới…

Thay mặt đơn vị, đồng chí  Trưởng phòng 8 phát biểu hoàn toàn nhất trí với nội dung kết luận Thanh tra, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c  Nguyễn Hoàng Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và sẽ có giải pháp khắc phục, hạn chế, thiếu sót và sẽ tghực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                                  Vũ Quang Vinh, Nguyễn Thị Thương
Thanh tra - Khiếu tố Viện KSND tỉnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây